print
Ședință pentru actorii interesați din Regiunea de Dezvoltare Centru despre specializarea inteligentă la nivel regional, național și UE
26.11.2018
1560 Accesări

Astăzi, la inițiativa Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, ADR Centru a organizat o ședință de informare despre conceptul de „specializare inteligentă” (SI) și situația curentă cu privire la această abordare la nivelul Regiunii de Dezvoltare Centru (RDC), RM și UE. La ședință au participat reprezentanți ai consiliilor raionale, ai infrastructurii de sprijin a afacerilor din RDC, ai sectorului asociativ și ai mediului academic.

Cu un cuvînt de salut din partea ADR Centru a deschis ședința dna Ala Bragoi, șefa secției Planificare Strategică și Programare. „Așa cum specializarea inteligentă reprezintă o nouă abordare strategică a dezvoltării economice, care implică identificarea și susținerea domeniilor bazate pe cel mai mare potențial, la nivelul RD Centru ne propunem facilitarea asocierii antreprenorilor, mediului academic, structurilor de stat pentru a identifica și a susține în atragerea de investiții acele nișe, care ar aduce o valoare adăugată mare dezvoltării regiunii.”

În cadrul activității, experții Sergiu Porcescu, Diana Russu și Nicu Vrabie au vorbit despre conceptul de specializare inteligentă, despre cum se elaborează o strategie de S3 (Strategie de Specializare Inteligentă, eng. „Smart Specialization Strategy”), prezentarea cartografierii potențialului economic, științific și inovator al regiunilor de dezvoltare din Republica Moldova etc. Totodată, experții au oferit exemple de nișe pentru SI din diverse regiuni de dezvoltare ale UE (din Estonia, Lituania, Polonia și Finlanda)  și idei de proiect identificate pe baza acestora. De asemenea, au fost prezentate instrumente de internaționalizare accesibile întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM) din Republica Moldova.

Sergiu Porcescu a precizat că în perioada curentă de programare a fondurilor structurale UE (2014-2020), regiunile UE au elaborat și aprobat aproximativ 120 de strategii S3, pentru care s-au alocat peste 67 mlrd euro. În continuare, expertul a prezentat pe scurt etapele de elaborare a unei strategii S3: (1) analiza contextului regional și a potențialului pentru inovare, (2) crearea unei structuri incluzive de guvernanță, (3) producerea unei viziuni comune despre viitorul regiunii, (4) selectarea unui număr limitat de priorități pentru dezvoltare (5) stabilirea unui mix potrivit de politici și (6) integrarea mecanismelor de monitorizare și evaluare.

Totodată, expertul a prezentat elementul definitoriu pe care se reazemă specializarea intelingetă – „descoperirea antreprenorială” (EDP) care este un proces incluziv, interactiv, de jos în sus, avîndu-I pe reprezentanții Quadriple Helix (APL, sectorul privat, sectorul asociativ, mediul academic) în calitate de participant. Odată create, structurile și metodele procesului de descoperire antreprenorială pot contribui la formarea oricărui tip de politică într-o regiune, iar un grad sporit de încredere între participanți reprezintă o condiție esențială pentru viabilitatea acestei abordări.

SI reprezintă o strategie inovatoare de transformare economică la nivel local, fiind o abordare pe care Comisia Europeană o consolidează în cadrul programelor politicii sale de coeziune. SI presupune ca o țară/regiune să selecteze un număr limitat de priorităţi, ţinînd cont de propriile atuuri şi de avantajele competitive şi de locul unde există cel mai ridicat potenţial pentru un impact de durată. Scopul este acela de a dezvolta economiile pe direcţia unei valori adăugate sporite şi a unui număr mai mare de activităţi competitive. În UE, elaborarea de strategii în materie de cercetare şi inovare bazate pe conceptul de SI este una dintre condiţiile esenţiale pentru accesarea fondurilor structurale începând din anul 2014. Detalii despre specializarea inteligentă se găsesc AICI (eng.).

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Centru