print
ADR Centru anunță concurs repetat de angajare pentru funcția de Specialist monitorizarea proiectelor (3 unități / perioadă determinată)
01.12.2020
632 Accesări

Funcție vacantă: Specialist monitorizarea proiectelor (3 unități / perioadă determinată)

Scopul general al funcției:

 • Asigurarea implimentării eficiente a proiectelor  în domeniile AAC și EE implimentate din surse UE.
 • Să coopereze la procesul achiziţiilor publice în conformitate cu Legea achiziţiilor publice din Republica Moldova și procedurilor internaționale (PRAG);
 • Să organizeze şi să monitorizeze activităţile privind implementarea proiectelor legate de achiziţiile serviciilor, bunurilor şi lucrărilor;
 • Să menţină evidenţă exactă cu privire la activităţile de îndeplinire a obligațiunilor contractuale întru buna desfășurare a proceului de implimentare a proiectelor.  
 • Să coordoneze activităţile de raportare cu partenerii străini.

Specialistul monitorizare proiecte va fi angajat în cadrul Secției MIP prin concurs, desfășurat în două etape (prima etapă - selectarea candidaților prin verificarea îndeplinirii condițiilor de participare; a doua etapă - interviul de angajare).

 Condiții de participare:

 • Cetățean al Republicii Moldova;
 • Dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;
 • Angajarea în funcţie în bază de concurs.
 • Cunoaşterea computerului la un nivel avansat;
 • Experiența în utilizarea pachetelor de calculatoare și de software pentru birou (MS Word, Excel etc.) și cunoașterea avansată a pachetelor de calcul tabelar și de baze de date, este preferată experiența în gestionarea sistemelor de management web.
 • Cunoaşterea excelentă a limbii române,cunoașterea limbii engleze reprezintă un avantaj;
 • Abilități de verificare a calității elementelor de construcție ce se realizează în cadrul proiectului;
 • Abilități de control a execuției lucrărilor conform proiectului tehnic și a documentelor normative.

Competenţe şi calificări: 

 • Studii superioare în inginerie și management în construcții;
 • Cel puţin 1 an de experienţă în domeniu;
 • Capacităţi de analiză și responsabilitate;
 • Abilitatea de organizare și monitorizare a proiectelor, conform Legislației în vigoare şi procedurilor speciale, solicitate de alți finanțatori;
 • Să fie responsabil pentru procedura de monitorizare a operaţiunilor generale de implementare a proiectelor conform procedurilor internaționale (PRAG);
 • Să participle la organizezea achiziţiilor publice în implementarea proiectelor legate de achiziţiile serviciilor, bunurilor şi lucrărilor;
 • Să menţină evidenţa exactă cu privire la activităţile de proiect şi să asigure conformitatea cu legislaţia Republicii Moldova și practicilor internaționale privind normativele în construcții;
 • Să coordoneze activităţile în cadrul proiectului cu alte subdiviziuni direcţii conexe.

Sarcini și responsabilități:

 • Asistă la pregătirea profilurilor proiectului, inclusiv elaborarea bugetelor şi implementarea orarelor;
 • Asistă la implementarea generală şi managementul programelor/proiectelor incluse în programul ADR Centru;
 • Monitorizează eliberarea fondurilor pentru contractanți, consultanți, furnizori şi prestatori de servicii;
 • Asistență în evaluarea licitațiilor de lucrări în construcții;
 • Verificarea devizelor .
 • Coordonarea cu Directorul şi alți membri ai personalului ADR Centru ca să fie îndeplinite cerințele de asigurare a monitorizării şi evaluării;
 • Coordonarea vizitelor la faţa locului şi consultărilor cu părţile interesate anumite ale programului/proiectului;
 • Întocmirea şi prezentarea rapoartelor în ceea ce priveşte rezultatele obţinute cu privire la programele/proiectele din cadrul competenţei lui/ei;

Program de lucru: deplin (8 ore/zi)

Lista de referință pentru interviul de angajare: 

 • Legea nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • H.G. nr. 127 din 08.12.2008 privind măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice;
 • Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 • H.G. nr.285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente;
 • H.G. nr.361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calității construcțiilor;
 • Legea nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.
 • H.G. nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente;
 • Regulamentul GIZ Moldova în domeniul achizițiilor publice (http://adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=592&id=3651&)
 •  GHIDUL ofertantului (versiune nouă), în conformitate cu Regulamentul GIZ Moldova în domeniul Achizițiilor Publice (http://adrcentru.md/lib.php?l=ro&idc=592&t  )
 • Acte legislative și normative.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

 • CV-ul (în formă tipică, cuprinzînd experiența relevantă pentru postul respectiv);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional: titluri/diplome /certificate, în confirmarea studiilor obținute ;
 • Copia cărții de muncă, ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioare.

Date de contact:

 • Tel./fax: (268)  2 26 92
 • E-mail:  adrcentru@adrcentru.gov.md
 • Adresa poştală: MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33, et. IV
 • Persoană de contact: Neaga Natalia, Jurist (268) 2 64 10

 Data limită până când poate fi depus dosarul este 29 decembrie 2020.

Copyright © 2022 Agenția de Dezvoltare Regională Centru