print
Grupul de Lucru pentru elaborarea Programului Operațional Regional Centru 2021-2023 s-a întrunit într-o nouă ședință de lucru
20.07.2021
460 Accesări

Membrii grupului de lucru responsabil de elaborarea Programului Operațional Regional (POR) Centru s-au întrunit astăzi,20 iulie 2021, în cadrul celei de-a doua sesiuni online pe platforma ZOOM, pentru a discuta obiectivele prevăzute în cel mai important document strategic ce va fi implementat în Regiunea de Dezvoltare Centru (RDC), pentru perioada 2021-2023.

La ședința online au participat membrii Grupului de Lucru, reprezentanți ai Consiliilor Raionale și primăriilor din regiune, ai sectorului asociativ și de sprijinire a afacerilor.

Subiectul principal pus în discuție la această întrunire a ținut de prezentarea și discutarea obiectivului general și obiectivele specifice ale POR Centru, precum și indicatorii de impact și de rezultat aferenți obiectivelor. Prezentarea a fost însoțită de dialoguri constructive pe marginea intervențiilor și indicatorilor pe domeniul economic, managementului deșeurilor solide, revitalizării urbane și orașelor-poli de creștere.

La finalul ședinței a fost agreat ca toate propunerile, comentariile pe conținutul proiectului POR Centru să fie expediate de membrii GL pînă la finele lunii curente, astfel încît ulterior proiectul documentului să fie propus pentru consultare publică cu toți actorii regionali interesați.

Amintim că, prima ședință a Grupul de lucru responsabil de elaborarea POR Centru 2021-2023 s-a desfășurat în luna aprilie curent, atunci cînd membrii GL au vorbit despre procesul de elaborare a POR Centru care include analiza situației socio-economice a regiunii, prioritizarea problemelor-cheie la nivel de regiune, definirea cadrului strategic, formularea obiectivelor și măsurilor pentru dezvoltarea regiunii, indicatori de impact, indicatori de rezultat, ținte și elaborarea Planului de implementare a POR Centru.

Tot atunci, participanții au discutat indicatorii prezentați de specialiștii agenției, care afișează o discrepanță de dezvoltare dintre municipiul Chișinău și restul republicii, dar și inter-regionale. Accentul a fost pus pe indicatorii Regiunii Centru, datele fiind prezentate sub formă grafică și comparativ cu alte regiuni ale țării. Aici a fost menționată situația orașelor regiunii sub aspectul elaborării Planurilor de Revitalizare Urbană (4 orașe au deja elaborate PRU-uri, 3 se află în proces de elaborare).  

Copyright © 2021 Agenția de Dezvoltare Regională Centru