print
Vizită de monitorizare la proiectul Îmbunătățirea coeziunii infrastructurii de drumuri regionale R3-E581 în regiunea de dezvoltare Centru
22.10.2021
339 Accesări

La data de 21.10.2021 în conformitate cu Planul de activitate al secției Monitorizare și evaluare a ADR Centru, a avut loc vizita de monitorizare post-implementare la obiectul Îmbunătățirea coeziunii infrastructurii de drumuri regionale R3-E581 in regiunea de dezvoltare Centru cu localizarea în  raionul Ialoveni, localitățile Ruseștii Noi, Văsieni, Ulmu în scopul evaluării impactului proiectului.

La întâlnire au fost prezenți- Mihail Silistraru, președintele raionului Ialoveni - în calitate de beneficiar și Viorel Condrea, specialist principal Secția Construcție Ialoveni.

Proiectul susmenționat  a fost inclus în Apelul de propuneri de proiecte din anul 2010 și se raportează la Prioritatea 1 Reabilitarea infrastructurii fizice -  Măsura 1.2 Reabilitarea și modernizarea  rețelei de drumuri existente  și a conexiunilor internaționale. În calitate de solicitant de finanțare a proiectului a fost Consiliul Raional Ialoveni, în parteneriat cu primăriile Ruseștii Noi, Văsieni, Ulmu.

Conform notei conceptuale, prin realizarea acestui proiect se dorea îmbunătățirea  situației economice  în cadrul Regiunii  de dezvoltare Centru  prin consolidarea coeziunii infrastructurii rutiere.

Totodată, obiectivul specific al proiectului prevedea stimularea dezvoltării social economice a zonelor rurale Ulmu, Văsieni, Ruseștii Noi, Horodca prin modernizarea infrastructurii de drumuri și crearea  căii de acces spre  drumul  E581- Iași-Leușeni-Chișinău-Odessa.

Suma  totală a proiectului, conform cererii de finanțare - 66 386,82 mii lei, iar conform actualizării  devizului - 129  055,50 mii lei. Finanțarea proiectului din  sursele FNDR a fost acceptată prin  decizia nr.08/10 din 20.09.2010.

Conform dosarului proiectului și celor relatate de participanți la vizita, cît și a raportului narativ de executare a proiectului, proiectul nu a fost executat în totalitate, fiind realizate doar următoarele  activități:

-        Realizarea  lucrărilor   de construcție   a drumului Ulmu-E581  cu o distanță de 4,57 Km -  varianta alba (macadam ordinar); 

-        Proiectarea  lucrărilor de modernizare a drumului raional (L464) ce traversează localitățile: Ruseștii noi, Văsieni, Ulmu - M1.  

Astfel,  în cadrul proiectului  nu au fost atinse următoarele rezultate:

-        Nu a fost  modernizat drumul  L-464R3 Ruseștii Noi - Ulmu;

-        Nu a fost  finalizată construcția drumului   Ulmu-E581  (fără  îmbrăcăminte  asfaltică);

-        Nu a fost procurată tehnica de întreținere a drumurilor.

Pe parcursul executării proiectului au apărut mai multe  situații care au dus la   neexecutarea lucrărilor în termen. Astfel,  din cauza lipsei expertizei ecologice a drumului și a faptului că unele porțiuni  de drum nu se încadrau în hotarele APL, dar aparțineau unei Întovărășiri pomicole, lucrările de construcție au fost executate cu întârzieri, iar executantul a refuzat să execute lucrările finale prin așternerea stratului de îmbrăcăminte asfaltică, motivând  că prețurile sau modificat.

Astfel, conform actelor confirmative suma valorificată din  FNDR - 5 701,03 mii lei.  Proiectul dat a fost inclus în POR 2013-2015, dar nu a obținut finanțare. În consecință, pentru a fi practicabil, CR Ialoveni a locat suma de  2 936 946,72 lei, iar   la data de 29.11.2012 - drumul respectiv  (varianta albă) a fost dat în exploatare.

Ulterior, prin programul Drumuri Bune - pe traseul dat a fost instalat așternut asfaltic pe o lungime de  aproximativ 3 km.

În urma analizei impactului asupra grupului-țintă s-a constatat o îmbunătățire radicală  de ordin socio-economic:  prin  crearea unităților economice noi în zonă, facilitarea dezvoltării traseelor turistice din zonă (inclusiv prin proiectele ADR Centru), crearea oportunităților de accesibilitate sporită către obiectivele strategice ale țării.

În anul 2016, prin Hotărâre de Guvern, tronsonul de drum L464-R3-Ruseștii noi-Văsieni-Ulmu este clasificat ca drum  regional cu indiciile G103 și a fost trecut în gestiunea Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor.

Copyright © 2022 Agenția de Dezvoltare Regională Centru