print
La Rezina au fost inițiate lucrările de asigurare a accesului la sistemul de canalizare
16.05.2022
288 Accesări

La Rezina au început lucrările propriu-zise de construcție în cadrul proiectului moldo-slovac „Îmbunătățirea calității vieții cetățenilor or. Rezina: asigurarea accesului la sistemul de canalizare".

Echipa de proiect din cadrul ADR Centru a inițiat o vizită de documentare, unde au monitorizat procesul de începere a lucrărilor de construcție. La șantier, a avut loc o ședință de lucru cu factorii de decizie locali, unde au fost determinate prioritățile și activitățile majore asupra cărora se va lucra în perioada următoare. 

Lucrările de proiect prevăd construcția unei părți a sistemului de canalizare în Rezina cu o lungime totală de 3390 m. 

Ativitățile proiectului vin în susținerea locuitorilor orașului Rezina prin crearea condițiilor de conectare la sistemul de canalizare pentru 7,4% din populația orașului, ceea ce reprezintă 225 de gospodării sau aproximativ 900 de persoane. La momentul actual, în Rezina, accesul la sistemul de canalizare este asigurat pentru 61% din populație, ceea ce nu este suficient pentru zona urbană.

Prin acest proiect, autoritățile locale își propun să contribuie la alte inițiative locale care vizează îmbunătățirea sistemelor de salubrizare (de exemplu, o nouă stație de epurare a apelor uzate). Totodată, aici vor fi realizate o serie de activități de conștientizare a populației cu privire la folosirea rațională a apei potabile și protecției îmbunătățite a solului, a apelor subterane și a râului Nistru. Populația este îndemnată să trateze responsabil mediul înconjurător prin utilizarea rațională a sistemului de canalizare.

Valoarea totală a proiectului este de 218 020 EUR dintre care ODA slovacă vine cu suma de 198 200 EUR, iar Agenția de Dezvoltare Regională Senec-Pezinok va cofinanța proiectul 19 820 EUR.

Durata de implementare a proiectului este planificată pentru octombrie 2021 - martie 2023.

Copyright © 2022 Agenția de Dezvoltare Regională Centru