print
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Director al Agenției de Dezvoltare Regională Sud
13.06.2022
171 Accesări

Ministerul Infrastructurii,Dezvoltării Regionale și Mediului anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Director al Agenției de Dezvoltare Regională Sud.

INFORMAȚII PRIVIND CONDIȚIILE CONCURSULUI le găsiți accesând următorul link: https://midr.gov.md/files/shares/Anunt plasare_web.pdf

Dosarul de concurs va conține: 

1) cererea de participare la concurs, conform anexei nr. 1 din Regulament;

2) scrisoare de motivație;

3) Curriculum Vitae (CV) perfectat după modelul Europass;

4) copia actului de identitate;

5) copiile diplomelor de studii;

6) copia carnetului de muncă sau, după caz, a actelor care atestă vechimea în muncă și ocuparea funcțiilor respective;

7) certificat de cazier judiciar;

8) proiectul managerial pentru 4 ani;

9) acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dosarul urmează a fi depus la Seviciul resurse umane, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, la adresa: mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1, Casa Guvernului, MD-2012, la adresa de e-mail: angela.cociu@midr.gov.md.

Persoana de contact: Dna Angela Cociu, tel.: 022 250 693, e-mail: angela.cociu@midr.gov.md, pagina web: www.midr.gov.md

Termenul limită de depunere a dosarului - 30 iunie 2022, ora 15.00.

Cerere de participare la concurs [DESCARCĂ]

Comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și/sau temporar vacante

Copyright © 2023 Agenția de Dezvoltare Regională Centru