print
Vizită de monitorizare în cadrul proiectului „Valorificarea potenţialului turistic al regiunii de centru a R. Moldova (Raioanele Străşeni, Călăraşi, Nisporeni şi Ungheni”.
12.07.2022
229 Accesări

 

La Călărași a avut loc o vizită de monitorizare  a lucrărilor în cadrul proiectului „Valorificarea potenţialului turistic al regiunii de centru a R. Moldova (Raioanele Străşeni, Călăraşi, Nisporeni şi Ungheni”.  Echipa de lucru din cadrul ADR Centru împreună cu beneficiarul și responsabilul tehnic au examinat volumul și calitatea lucrărilor care se execută pe șantier. La etapa actuală  se desfășoară lucrări ce țin de executarea rigolelor de scurgere a apelor pluviale cât și montarea bordurilor. S-a stabilit că acestea decurg conform graficului de execuție.

Menționăm că  startul lucrărilor pentru reconstrucția capitală a străzii M. Eminescu din orașul Călărași a fost dat la 13 iunie, anul curent. Prin realizarea acestui obiectiv se propune asigurarea securității circulației atât a transportului rutier cât și a pietonilor.  Pe acest tronson al străzii vor fi amenajate trotuare pentru pietoni, va fi reabilitat carosabilul cât și organizate spații speciale pentru parcarea transportului. Reconstrucția acestui drum va facilita accesul și interconexiunea obiectivelor turistice care au fost reconstruite în cadrul acestui proiect, cum ar fi Muzeul de etnografie și cultură din or. Călărași , Aleea scriitorilor și  Estrada de vară. Valoarea contractului de antrepriză constituie 18 280 869.80 lei, contribuția beneficiarului fiind de 10% din costul investiției . Finalizarea lucrărilor de reconstrucție este preconizată pentru primăvara anului 2023.

 

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Centru