print
Experții slovaci au întreprins o vizită de monitorizare a lucrărilor de îmbunătățire a calității vieții cetățenilor or. Rezina prin asigurarea accesului la sistemul de canalizare
24.08.2022
94 Accesări

24.08.2022 - La Rezina a avut loc o vizită de monitorizare a proiectului moldo-slovac cu participarea reprezentanților Agenţiei pentru Dezvoltare Regională (ADR) Senec-Pezinok și Agenției de Dezvoltare Regionale Centru, reprezentanți ai Primăriei orașului Rezina, precum și operatorul tehnic care desfășoară lucrările de infrastructură.

Monitorizarea lucrărilor se desfășoară în cadrul proiectului moldo-slovac „Îmbunătățirea calității vieții cetățenilor or. Rezina: asigurarea accesului la sistemul de canalizare".

La ședința de lucru cei prezenți au discutat despre activitățile care au fost executate pînă în present, dar și despre ce urmează să se întreprindă pentru a atinge scopul stabilit la faza de scriere a proiectului.

În timpul ședinței, Expertul tehnic din Slovacia, a comunicat că va veni cu propuneri de îmbunătățire a  neconformitatilor identificate, astfel încît în scurt timp acestea să fie remediate. Totodată, s-a propus ca operatorul local să informeze fiecare gospodărie referitor la necesitatea conectării la sistemul de canalizare construit și sancțiunile prevăzute pentru prevenirea conectărilor clandestine la rețea.

Directorul financiar al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională (ADR) Senec-Pezinok a dat asigurări că toate lucrările vor fi achitate conform devizelor prezentate de operatorul economic și în conformitate cu necesitățile apărute în teren.

Reprezentanții Autorităților locale, au comunicat celor prezenți despre faptul că deja a fost obținut  avizul de racordare la sursele de energie electrică și vor depunde toate eforturile pentru a reuși încadrarea în termenii de realizare a proiectului. 

Ședința a continuat cu o vizită de monitorizare pe șantierul din cartierul Rezina Vest, acolo unde experții tehnici au evaluat calitatea lucrărilor executate.

Amintim că, lucrările de proiect prevăd construcția unei părți a sistemului de canalizare în Rezina cu o lungime totală de 3390 m. Activitățile proiectului vin în susținerea locuitorilor orașului Rezina prin crearea condițiilor de conectare la sistemul de canalizare pentru 7,4% din populația orașului, ceea ce reprezintă 225 de gospodării sau aproximativ 900 de persoane. La momentul actual, în Rezina, accesul la sistemul de canalizare este asigurat pentru 61% din populație, ceea ce nu este suficient pentru zona urbană.

Prin aceste acțiuni, autoritățile locale își propun să contribuie la alte inițiative locale care vizează îmbunătățirea sistemelor de salubrizare (de exemplu, o nouă stație de epurare a apelor uzate). Totodată, aici vor fi realizate o serie de activități de conștientizare a populației cu privire la folosirea rațională a apei potabile și protecției îmbunătățite a solului, a apelor subterane și a râului Nistru. Populația este îndemnată să trateze responsabil mediul înconjurător prin utilizarea rațională a sistemului de canalizare.

Valoarea totală a proiectului este de 218 020 EUR, dintre care ODA Slovacă vine cu suma de 198 200 EUR, iar Agenția de Dezvoltare Regională Senec-Pezinok va acoperi cofinanțarea proiectul de 19 820 EUR.

Durata de implementare a proiectului este planificată pentru octombrie 2021 - martie 2023.

Copyright © 2023 Agenția de Dezvoltare Regională Centru