print
Eveniment regional „Regiunea de Dezvoltare Centru – Realizări și perspective de consolidare a potențialului de dezvoltare”
21.09.2022
804 Accesări

Agenția de Dezvoltare Regională(ADR) Centru, sub egida Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale(MIDR), organizează astăzi, 21.09.2022, un eveniment regional sub genericul: „Regiunea de Dezvoltare Centru - Realizări și perspective de consolidare a potențialului de dezvoltare".

Reuniunea se desfășoară în incinta Complexului Turistic Costești, raionul Ialoveni și întrunește reprezentanti ai MIDR, Autoritatilor Publice Locale, membri CRD Centru, parteneri naționali și internaționali ai agenției, reprezentanți ai Agențiilor de Dezvoltare Regională din Republica Moldova.

Scopul evenimentului este prezentarea către factorii interesați a realizărilor și specificului procesului de dezvoltare regională în Regiunea Centru a Republicii Moldova, precum și prezentarea portofoliului de concepte de proiecte prioritare pentru această zonă, a oportunităților de finanțare actuale și relevante pentru regiune.

În debutul evenimentului, TROFIN Pavel, director ADR Centru, a salutat pe cei prezenți și le-a mulțumit pentru deschiderea pe participare, dar și pentru susținerea inițiativelor de dezvoltare regională realizate în parteneriat, de-a lungul celor 13 ani de activitate ai agenției: „ Mă bucur că ați dat curs invitației noastre la evenimentul de astăzi, ocazie frumoasa de a aprecia și consolida relațiile de colaborare cu partenerii noștri. Vrem sa evidențiem faptul că sinergia eforturilor comune depuse pe parcursul anilor a dus la creșterea bunăstării RDC. Mulțumim mult partenerilor pentru încredere și investițiile care sunt făcute în Regiunea Centru.", a mai adăugat directorul ADR Centru.

TĂBĂCARU Sergiu, Șef adjunct politici de dezvoltare regională a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), a salutat audiența în numele ministerului și a venit cu un mesaj de mulțumire pentru partenerii Regiunii Centru, dar și a întregii țări. Oficialul a comunicat că suportul partenerilor de dezvoltare vine să amplifice efortul autorităților naționale în procesul de implementare a angajamentelor de creștere a nivelului de trai pentru populația țării. Totodată, reprezentantul MIDR a menționat că acest eveniment este o bună oportunitate de a comunica realizările obținute prin proiectele implementate în RDC și o platformă care vine să susțină continuarea durabilă a relațiilor de colaborare.

VEVERIȚĂ Petru, reprezentant GIZ Moldova, partener strategic al ADR Centru în realizarea proiectelor de dezvoltare regională, atît pe segmentul de creștere a capacităților, cît și pe partea de construcție și reabilitare în varii domenii, a menționat în cuvîntul său de salut că investițiile în RDC și asistența oferită din partea tuturor partenerilor au dus la dezvoltarea RDC, astfel, toate cunoștințele și schimbul de experiență rămân în regiune prin totalitatea proiectelor de succes implementate.

GHILAȘ Alina, reprezentant Solidarity Fund PL în Republica Moldova, a apreciat organizarea unui eveniment de acest fel, unde s-a adunat multă lume interesată de noi oportunități și colaborare. Reprezentanta Solidarity Fund PL a menționat dedicația și implicarea ADR Centru în procesul de implementare a politicilor de dezvoltare urbană, și intenția de continuare a susținerii temeinice în acest domeniu.

GUȚU Sergiu, reprezentant KfW, a vorbit celor prezenți despre activitățile realizate în comun cu ADR Centru și a ținut să puncteze faptul că proiectul ,,Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală" implementat în RDC, reprezintă un rezultat al eforturilor comune prin care s-a dovedit că există capacitate de implementare și dedicație pentru obținerea de rezultate frumoase.

În cadrul evenimentului regional, șeful ADR Centru, a informat audiența cu privire la parteneriatele valorificate cu succes de către agenție, menționînd aici cele mai relevante realizări din domeniul dezvoltării regionale implementate în Centru Republicii Moldova, cu suportul partenerilor de dezvoltare. Aici, s-a vorbit despre politica de dezvoltare regională, care are drept obiectiv general sprijinirea creșterii competitivității și dezvoltării durabile a Regiunii de Dezvoltare Centru, ajustarea disparităților și creșterea calității vieții cetățenilor din Regiune. În realizarea acestui obiectiv major, ADR Centru este susținută atît de parteneri locali, naționali, cît și internaționali, iar rezultatele coagulării eforturilor sunt statisticile care indică asupra factorilor de îmbunătățire a calității vieții locuitorilor din regiune.

Tot astăzi, STRELCIUC Silvia, expert național, RM, a prezentat participanților un Portofoliul de concepte de proiecte prioritare al Regiunii de Dezvoltare Centru  în care se conțin oportunitățile și necesitățile actuale identificate de expertul național în urma analizării situației regionale prin prisma principalilor indicatori socio-economici și în contextul strategiilor socio-economice raionale ale celor 13 raioane din componența Regiunii Centru.

VRABIE Nicu, expert național, RM, a vorbit celor prezenți despre oportunitățile de finanțare actuale și relevante pentru Regiunea de Dezvoltare Centru, accentuând aici posibilitățile de accesare, dar și capacitățile de absorbție a fondurilor disponibile. In acest sens, potențialii aplicanți sunt îndemnați să consulte riguros condițiile și cerințele specifice fiecărui apel și să se concentreze pe elaborarea unei cereri de finanțare calitative.

Reprezentantul Solidarity Fund PL în Moldova, a prezentat participanților principalele domenii de intervenție în Republica Moldova, menționînd aici despre activitățile inițiate în susținerea orașelor poli de creștere și revitalizarea urbană a mai multor orașe și municipii din țară.

Tot aici, ANDRONIC Ludmila, expert național, RM, a făcut o prezentare a Ghidului de comunicare privind situațiile de criză destinat autorităților publice, realizat cu susținerea GIZ, în cadrul proiectului „Pachet de suport pentru Regiunea de Dezvoltare Centru drept răspuns la situații de urgență". Ghidul este prevăzut să reglementeze modul de comunicare al APL cu populația în situații de criză și va fi distribuit electronic autorităților publice din regiune pentru a fi aplicat în caz de necesitate.

Evenimentul s-a încheiar cu o prezentare a companiei belgiene de tehnologie a apei BOSAQ a unei soluții tehnice bazate pe abordarea centralizată privind alimentarea descentralizată cu apă potabilă. Aici, BOSSAER Jacob, fondator BOSAQ, a explicat care sunt avantajele acestei soluții tehnice și a vorbit despre posibilitatea implementării acesteia în Republica Moldova. 

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Centru