print
Tender nr.83173382
30.05.2014
1386 Accesări

Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) în cadrul Proectului 'Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova' anunţă tender pentru efectuarea sondajului în 14 raioane din Regiunile de Dezvoltare Nord, Centru și Sud cu privire la gradul de satisfacție a părților interesate față de capacitățile Agențiilor de Dezvoltare Regională de a facilita în mod eficient procesul de dezvoltare regională.

Ofertele vor include:

 

  • oferta tehnică în original (cu semnătură şi stampilă), care să includă abordarea metodologică propusă pentru sondaj (maxim 2 pagini);
  • oferta financiară detaliată pe poziții. Toate costurile se vor calcula la cota 0% TVA;
  • profilul companiei, cu descrierea calificărilor echipei (CV-urile membrilor echipei), indicarea datelor de contact şi a responsabilului de ofertă;
  • copia certificatului de înregistrare (pe teritoriul RM), a licenţelor şi permiselor aferente activităţilor (dacă este cazul);
  • datele bancare, care să includă denumirea băncii, codul băncii şi numărul contului în MDL;
  • certificatul care demonstrează lipsa datoriilor la bugetul de stat, eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat, sau copia ultimului raport financiar.

 

Ofertele se vor depune în plicuri sigilate (cu indicarea denumirii şi numărului de tender) nu mai târziu de vineri, 13 iunie 2014, orele 17:00 la adresa Oficiului GIZ Moldova - str. Bulgara 31A, Chişinău, MD-2001.

Persoana de contact: Petru Pirnau, Specialist Contracte si Achizitii. e-mail: petru.pirnau@giz.de

Accesați aici termenii de referință.

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Centru