print
Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/03209
12.09.2017
1135 Accesări

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/03209

 

Autoritatea contractantă

Agenția de Dezvoltare Regională Centru

Adresa

or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33

Telefon/fax

268 27235 078883935

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie

GOLOVCO SERGIU

Obiectul achiziţiei

Reconstructia tribunei de vara și construcția toaletei publice din s.Iurceni, raionul Nisporeni

Cod CPV

45000000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, et.4

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică

or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini

Română

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare

MD33ML00000000225151

Banca

BC’Moldindconbank’S.A. fil.Ialoveni

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare

MD33ML00000000225151

Banca

BC’Moldindconbank’S.A. fil.Ialoveni

Termenul de depunere a ofertelor

26.09.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică

26.09.2017 11:00

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Centru