print
Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04194
16.11.2017
1249 Accesări

Autoritatea contractantă

Agenția de Dezvoltare Regională Centru

Adresa

or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33

Telefon/fax

268 27235 078883935

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie

GOLOVCO SERGIU

Obiectul achiziţiei

Servicii de supraveghere tehnică la obiectul: Centrul regional de afaceri și dezvoltare comunitară în raioanele Strășeni, Călărași și Hîncești

Cod CPV

71247000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

 

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică

or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini

De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca

BC’Moldindconbank’S.A. fil.Ialoveni

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca

BC’Moldindconbank’S.A. fil.Ialoveni

Termenul de depunere a ofertelor

30.11.2017 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică

30.11.2017 14:00

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Centru