print
LICITAȚII PUBLICE privind achiziția serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a liceelor teoretice din m. Ungheni, or. Strășeni, s. Holercani și or. Șoldănești, cu finanțare din sursele Uniunii Europene
08.05.2020
404 Accesări

ANUNȚ DE PUBLICARE

Autoritatea contractantă

Agenția de Dezvoltare Regională Centru

Adresa

str Alexandru cel Bun, 33, et.4, or. Ialoveni, Republica Moldova

Telefon/fax

0 (268) 2 26 92

Adresa electronică

oficiu.adrc@gmail.com

Secretarul grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie

GOLOVCO SERGIU

Obiectul achiziţiei

Servicii de supraveghere la lucrări pentru obiectele:

1.       Creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu", m. Ungheni

2.       Creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Ion Vatamanu", or. Strășeni

3.       Creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic Holercani, r. Dubăsari

4.       Creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Alexei Mateevici, or. Șoldănești

Cod achiziție GIZ UE

1.      

2.      

3.      

4.      

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

MD-6801, str Alexandru cel Bun, 33, et.4, or. Ialoveni, Republica Moldova

Locul desfășurării procedurii de achiziție publică

MD-6801, str Alexandru cel Bun, 33, et.4, or. Ialoveni, Republica Moldova

Adresa electronică pentru comunicare/ solicitare a documentației de atribuire/ a clarificărilor

oficiu.adrc@gmail.com

Telefon de contact persoana responsabilă

fix: + 373 268 2 72 35; mob: + 373 78883842

Limba în care vor fi întocmite documentația standard/caietul de sarcini

Dosarul de ofertă este disponibil numai în limba română.

Termenul de depunere a ofertelor

08 iunie 2020, ora 10:00 - ora Europei de Est.

Ședințele de deschidere a ofertelor

1.       Servicii de supraveghere la lucrări pentru obiectul:

Creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu", m. Ungheni

                     08 iunie 2020, ora 11:00 - ora Europei de Est.

2.  Servicii de supraveghere la lucrări pentru obiectul: Creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Ion Vatamanu", or. Strășeni

                     08 iunie 2020, ora 11:30 - ora Europei de Est.

3. Servicii de supraveghere la lucrări pentru obiectul: Creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic Holercani, r. Dubăsari

                    08 iunie 2020, ora 13:00 - ora Europei de Est.

4. Servicii de supraveghere la lucrări pentru obiectul: Creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Alexei Mateevici, or. Șoldănești

                    08 iunie 2020, ora 13:30 - ora Europei de Est.

Sursa finanțării

Uniunea Europeană, Conform Acordului de finanțare

Procedura de achiziții publice aplicată

Regulamentul GIZ Moldova în domeniul Achizițiilor Publice (versiune adaptată la dispozițiile PRAG UE)

http://adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=592&id=3651&t=/Achizitii-publice/Achizitii-in-proiecte-finantate-de-UE/Documente-i-Regulamente/Regulamentul-GIZ-Moldova-in-domeniul-Achizitiilor-Publice-versiune-adaptata-la-dispozitiile-PRAG-UE

Criterii de selecție

Evaluarea combinată a Ofertelor în următoarea proporție: Evaluarea Tehnică - 80% și Prețul Ofertei - 20 %. Modul de aplicare a punctajului se regăsesc în Caietul de sarcini

Criteriul de atribuire a contractului:

Cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic

Termenul de valabilitate a ofertelor

Ofertele trebuie să rămână valabile pentru o perioadă de 90 de zile de la data limită de depunere a ofertelor

Garanția bancară de participare la licitație

1.       Servicii de supraveghere la lucrări pentru obiectul:

Creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu", m. Ungheni

                     20,000 (douăzeci mii) MDL.

2.  Servicii de supraveghere la lucrări pentru obiectul: Creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Ion Vatamanu", or. Strășeni

                     20,000 (douăzeci mii) MDL.

3. Servicii de supraveghere la lucrări pentru obiectul: Creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic Holercani, r. Dubăsari

             20,000 (douăzeci mii) MDL.

4. Servicii de supraveghere la lucrări pentru obiectul: Creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Alexei Mateevici, or. Șoldănești

                    20,000 (douăzeci mii) MDL.

Alte informații relevante:

Autoritatea contractantă în conformitate cu Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Germaniei privind cooperarea tehnică semnat la 22 februarie 1994, ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr. 499-XIII din 15 martie 1995 și în conformitate cu articolul 104 „Livrări fără taxe" din Codul fiscal (Monitorul Oficial nr. 76-80 din 20 aprilie 2012) vor aplica cota de TVA zero serviciilor contractate. Astfel, Oferta va fi prezentată la cota de TVA zero.

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Centru