print
Reabilitare a rețelelor tehnologice interioare de tratare a apei din mun. Ungheni și Extinderea apeductului magistral Zagarancea – Cornești spre satele Zăulenii Noi, Negurenii Noi, Zăulenii Vechi, Țighira, Coșeni, r-nul Ungheni
25.03.2022
279 Accesări

Implementarea în Regiunea Centru a proiectului „Reabilitarea și extinderea apeductului magistral Zagarancea - Cornești" 

Pentru detalii accesați aici: Reabilitare a rețelelor tehnologice interioare de tratare a apei din mun. Ungheni și Extinderea apeductului magistral Zagarancea - Cornești spre satele Zăulenii Noi, Negurenii Noi, Zăulenii Vechi, Țighira, Coșeni, r-nul Ungheni 

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Centru