print
Dezvoltarea Durabilă a RDC: Factori de mediu și contribuții
22.05.2015

Editarea lucrării a fost finanțată de Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova. Opiniile exprimate aparțin în exclusivitate autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al finanțatorului.

Responsabil de editarea culegerii de articole din partea Institutului de Ecologie și Geografie al Academiei de Științe a Moldovei este dr. Valentin Crâșmaru.

Dezvoltarea Durabilă a RDC: Factori de mediu și contribuții 

Copyright © 2020 Agenția de Dezvoltare Regională Centru