<![CDATA[Agenția de Dezvoltare Regională Centru]]> http://www.adrcentru.md/ 23.07.2024 ro http://www.adrcentru.md/ Copyright (c) 2024 http://www.adrcentru.md/Licitație Publică pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea unui sistem integrat de transport urban în municipiul Ungheni” <![CDATA[Licitație Publică pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea unui sistem integrat de transport urban în municipiul Ungheni” // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=4430&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Licitatie-Publica-pentru-implementarea-proiectului-Dezvoltarea-unui-sistem-integrat-de-transport-urban-in-municipiul-Ungheni/ Lansarea procedurii de achiziție pentru „Dezvoltarea unui sistem integrat de transport urban în municipiul Ungheni".  Proiectul are drept scop achiziționarea a 18 unități de transport noi, moderne și ecologice, care să corespundă funcționalității și siguranței pasagerilor din municipiul Ungheni. Costul proiectului a fost ]]> 18.06.2024 08:21 Licitație Publică pentru implementarea proiectului „Reconstrucția bulevardului pietonal Mihai Eminescu și amenajarea parcului orășenesc riveran din orașul Criuleni” <![CDATA[Licitație Publică pentru implementarea proiectului „Reconstrucția bulevardului pietonal Mihai Eminescu și amenajarea parcului orășenesc riveran din orașul Criuleni” // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=4419&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Licitatie-Publica-pentru-implementarea-proiectului-Reconstructia-bulevardului-pietonal-Mihai-Eminescu-i-amenajarea-parcului-oraenesc-riveran-din-oraul-Criuleni/ Lansarea procedurii de achiziție pentru proiectul de revitalizare urbană:  „Reconstrucția bulevardului pietonal Mihai Eminescu și amenajarea parcului orășenesc riveran din orașul Criuleni" Proiectul are ca scop dezvoltarea urbană și revitalizarea economică a orașului Criuleni prin reconstrucția bulevardului Mihai Eminescu și amenajarea ]]> 16.05.2024 13:00 Licitație Publică pentru implementarea proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere municipale pentru revitalizarea economică sustenabilă" <![CDATA[Licitație Publică pentru implementarea proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere municipale pentru revitalizarea economică sustenabilă" // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=4417&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Licitatie-Publica-pentru-implementarea-proiectului-Modernizarea-infrastructurii-rutiere-municipale-pentru-revitalizarea-economica-sustenabila/ Lansarea procedurii de achiziție pentru „Modernizarea infrastructurii rutiere municipale pentru revitalizarea economică sustenabilă". Proiectul are drept scop îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din zona de revitalizare a municipiului Ungheni prin reabilitarea reţelei de infrastructură rutieră. Costul lucrărilor a fost estimat la ]]> 03.05.2024 07:48 Licitație Publică pentru implementarea proiectului de revitalizare urbană „Amenajarea spațiului public – renovarea scării cu 424 trepte din or. Rezina” <![CDATA[Licitație Publică pentru implementarea proiectului de revitalizare urbană „Amenajarea spațiului public – renovarea scării cu 424 trepte din or. Rezina” // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=4416&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Licitatie-Publica-pentru-implementarea-proiectului-de-revitalizare-urbana-Amenajarea-spatiului-public-renovarea-scarii-cu-424-trepte-din-or-Rezina/ Lansarea procedurii de achiziție pentru proiectul de revitalizare urbană „Amenajarea spațiului public - renovarea scării cu 424 trepte din or. Rezina". Proiectul are drept scop asigurarea sectorului vechi al orașului cu spațiu de agrement amenajat și adaptat necesităților localnicilor de toate ]]> 29.04.2024 12:45 Licitație Publică pentru implementarea proiectului de revitalizare urbană „Reabilitarea albiei râului Ișnovăț cu redarea destinației pentru odihnă activă în sector” <![CDATA[Licitație Publică pentru implementarea proiectului de revitalizare urbană „Reabilitarea albiei râului Ișnovăț cu redarea destinației pentru odihnă activă în sector” // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=4413&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Licitatie-Publica-pentru-implementarea-proiectului-de-revitalizare-urbana-Reabilitarea-albiei-raului-Inovat-cu-redarea-destinatiei-pentru-odihna-activa-in-sector/ Lansarea procedurii de achiziție pentru „Reabilitarea albiei râului Ișnovăț cu redarea destinației pentru odihnă activă în sector". Proiectul are drept scop asigurarea sectorului vechi al orașului cu spațiu de agrement amenajat și adaptat necesităților localnicilor de toate vârstele. Costul lucrărilor a fost ]]> 16.04.2024 12:08 Licitație Publică pentru implementarea proiectului de revitalizare urbană „Valorificarea luncii râului Cogâlnic prin amenajarea zonelor de agrement și excluderea riscului de inundație” <![CDATA[Licitație Publică pentru implementarea proiectului de revitalizare urbană „Valorificarea luncii râului Cogâlnic prin amenajarea zonelor de agrement și excluderea riscului de inundație” // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=4409&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Licitatie-Publica-pentru-implementarea-proiectului-de-revitalizare-urbana-Valorificarea-luncii-raului-Cogalnic-prin-amenajarea-zonelor-de-agrement-i-excluderea-riscului-de-inundatie/ Lansarea procedurii de achiziție pentru „Valorificarea luncii râului Cogâlnic prin amenajarea zonelor de agrement și excluderea riscului de inundație". Proiectul are drept scop amenajarea în zona de revitalizare a unui spațiu public accesibil și sigur pentru locuitorii orașului. Totodată, prin desfășurarea ]]> 10.04.2024 10:19 Licitație Publică pentru implementarea proiectului de revitalizare urbană „Modernizarea Scuarului de pe str. Biruinței or. Călărași” <![CDATA[Licitație Publică pentru implementarea proiectului de revitalizare urbană „Modernizarea Scuarului de pe str. Biruinței or. Călărași” // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=4407&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Licitatie-Publica-pentru-implementarea-proiectului-de-revitalizare-urbana-Modernizarea-Scuarului-de-pe-str-Biruintei-or-Calarai/ Lansarea procedurii de achiziție pentru proiectul de revitalizare urbană prin modernizarea Scuarului de pe str. Biruinței din orașul Călărași. Proiectul are ca scop îmbunătățirea accesului pentru 16400 de locuitori ai orașul Călărași la spații publice verzi și sigure, incluzive și accesibile ]]> 03.04.2024 09:10 LICITAȚIE PUBLICĂ privind achiziția lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic ”Alexei Mateevici, or. Șoldănești <![CDATA[LICITAȚIE PUBLICĂ privind achiziția lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic ”Alexei Mateevici, or. Șoldănești // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=4229&t=/Achizitii-publice/Proceduri/LICITAIE-PUBLICA-privind-achizitia-lucrarilor-de-constructie-pentru-creterea-eficientei-energetice-a-Liceului-Teoretic-Alexei-Mateevici-or-oldaneti/ Reabilitarea blocurilor D,E, F, G, H a clădirii L.T. A. Mateevici ce cuprind lucrări și soluții de eficiență energetică și lucrări complimentare eficienței energetice]]> 11.05.2023 09:17 ANUNȚ DE INTENȚII nr.1 din 23.03.2023 cu privire la Achiziționarea și contractarea lucrărilor pentru implementarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic ”Alexei Mateevici””, or. Șoldănești <![CDATA[ANUNȚ DE INTENȚII nr.1 din 23.03.2023 cu privire la Achiziționarea și contractarea lucrărilor pentru implementarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic ”Alexei Mateevici””, or. Șoldănești // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=4211&t=/Achizitii-publice/Proceduri/ANUN-DE-INTENII-nr1-din-23032023-cu-privire-la-Achizitionarea-i-contractarea-lucrarilor-pentru-implementarea-proiectului-Sporirea-eficientei-energetice-a-Liceului-Teoretic-Alexei-Mateevici-or-oldaneti/ ANUNȚ DE INTENȚII NR.1 din 23.03.2023 Proiectul constă în reabilitarea  blocurilor D,E, F, G, H a clădirii L.T. A. Mateevici și cuprinde lucrări și soluții de eficiență energetică și lucrări complimentare eficienței energetice. Orașul Șoldănești, Republica Moldova 1. Referința publicării MSPL/GIZ/L/CEE/004 2.Procedura   Licitație publică 3.Program  Proiectul "Modernizarea ]]> 23.03.2023 09:32 Servicii de supraveghere tehnică la obiectul ”Construcția sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație a localităților din lunca râului Prut, raionul Hâncești, Etapa I <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică la obiectul ”Construcția sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație a localităților din lunca râului Prut, raionul Hâncești, Etapa I // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=4155&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Servicii-de-supraveghere-tehnica-la-obiectul-Constructia-sistemelor-de-aprovizionare-cu-apa-i-sanitatie-a-localitatilor-din-lunca-raului-Prut-raionul-Hanceti-Etapa-I/ Implementarea în Regiunea Centru a proiectului: "Construcție sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație a localităților din lunca rîului Prut, raionul Hîncești, Etapa I"  Pentru detalii accesați aici:  Servicii de supraveghere tehnică la obiectul "Construcția sistemelor de aprovizionare cu apă și ]]> 05.05.2022 15:28 Apeduct Prut – Nisporeni. Evacuarea apelor reziduale din or. Nisporeni, Rețele exterioare de canalizare – etapa II și III. Rețea de canalizare în s. Vărzărești, r. Nisporeni <![CDATA[Apeduct Prut – Nisporeni. Evacuarea apelor reziduale din or. Nisporeni, Rețele exterioare de canalizare – etapa II și III. Rețea de canalizare în s. Vărzărești, r. Nisporeni // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=4154&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Apeduct-Prut-Nisporeni-Evacuarea-apelor-reziduale-din-or-Nisporeni-Retele-exterioare-de-canalizare-etapa-II-i-III-Retea-de-canalizare-in-s-Varzareti-r-Nisporeni/ Implementarea în Regiunea Centru a proiectului: Apeduct Prut - Nisporeni. Evacuarea apelor reziduale din or. Nisporeni, Rețele exterioare de canalizare - etapa II și III. Rețea de canalizare în s. Vărzărești, r. Nisporeni Pentru detalii accesați aici: Apeduct Prtu - Nisporeni. ]]> 04.05.2022 14:29 Construcția sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație a localităților din lunca râului Prut, raionul Hâncești, Etapa I <![CDATA[Construcția sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație a localităților din lunca râului Prut, raionul Hâncești, Etapa I // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=4153&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Constructia-sistemelor-de-aprovizionare-cu-apa-i-sanitatie-a-localitatilor-din-lunca-raului-Prut-raionul-Hanceti-Etapa-I/ ANUNȚ DE PARTICIPARE nr.11/2 privind achiziționarea lucrărilor de Construcția sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație a localităților din lunca râului Prut, raionul Hâncești, Etapa I Pentru detalii accesați aici: Construcția sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație a localităților din ]]> 24.04.2022 14:10 Construcția apeductului magistral Sărata-Răzeși – Voinescu – Mingir din r-nul Hîncești <![CDATA[Construcția apeductului magistral Sărata-Răzeși – Voinescu – Mingir din r-nul Hîncești // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=4009&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Constructia-apeductului-magistral-Sarata-Razei-Voinescu-Mingir-din-r-nul-Hinceti/ Implementarea în Regiunea Centru a proiectului care prevede (1) Construcția apeduct magistral - 12,182 km. (2) Construcția 2 castele de apă potabilă. (3) Construcția 2 stații de dezinfectare a apei.Pentru detalii accesați aici: Construcția apeductului magistral Sărata-Răzeși - Voinescu - Mingir din ]]> 21.04.2022 11:10 Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate pentru raionul Strășeni și elaborarea documentației de proiect ”Sistem de canalizare pentru 7 localități și conectarea la stația de pompare/epurare din Strășeni” <![CDATA[Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate pentru raionul Strășeni și elaborarea documentației de proiect ”Sistem de canalizare pentru 7 localități și conectarea la stația de pompare/epurare din Strășeni” // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3998&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Servicii-de-elaborare-a-studiului-de-fezabilitate-pentru-raionul-Straeni-i-elaborarea-documentatiei-de-proiect-Sistem-de-canalizare-pentru-7-localitati-i-conectarea-la-statia-de-pompareepurare-din-Straeni/ Implementarea în Regiunea Centru a proiectului "Sistem de canalizare pentru 7 localități și conectarea la stația de pompare/epurare din Strășeni"  Pentru detalii accesați aici: Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate pentru raionul Strășeni și elaborarea documentației de proiect "Sistem de canalizare pentru 7 localități și conectarea la stația de pompare/epurare din Strășeni" ]]> 06.04.2022 09:48 Teren de agrement multifunctional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni (REPETAT) <![CDATA[Teren de agrement multifunctional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni (REPETAT) // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3997&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Teren-de-agrement-multifunctional-din-sectorul-Bozu-or-Ialoveni-REPETAT/ Implementarea în Regiunea Centru a proiectului "Crearea unei zone de agrement pentru sporirea calității vieții locuitorilor din or.Ialoveni"  Pentru detalii accesați aici: Teren de agrement multifunctional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni (REPETAT) (achizitii.md)     ]]> 06.04.2022 09:06 Servicii de supraveghere tehnică la obiectul ”Reabilitare a rețelelor tehnologice interioare de tratare a apei din mun. Ungheni și Extinderea apeductului magistral Zagarancea – Cornești spre satele Zăulenii Noi, Negurenii Noi, Zăulenii Vechi, Țighira, Coșeni, r-nul Ungheni” <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică la obiectul ”Reabilitare a rețelelor tehnologice interioare de tratare a apei din mun. Ungheni și Extinderea apeductului magistral Zagarancea – Cornești spre satele Zăulenii Noi, Negurenii Noi, Zăulenii Vechi, Țighira, Coșeni, r-nul Ungheni” // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3996&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Servicii-de-supraveghere-tehnica-la-obiectul-Reabilitare-a-retelelor-tehnologice-interioare-de-tratare-a-apei-din-mun-Ungheni-i-Extinderea-apeductului-magistral-Zagarancea-Corneti-spre-satele-Zaulenii-Noi-Negurenii-Noi-Zaulenii-Vechi-ighira-Coeni-r-nul-Ungheni/ Implementarea în Regiunea Centru a proiectului:  "Reabilitarea și extinderea apeductului magistral Zagarancea - Cornești"  Pentru detalii accesați aici: Servicii de supraveghere tehnică la obiectul "Reabilitare a rețelelor tehnologice interioare de tratare a apei din mun. Ungheni și Extinderea apeductului magistral Zagarancea ]]> 01.04.2022 15:45 Servicii de supraveghere tehnică la obiectul ”Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare” <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică la obiectul ”Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare” // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3995&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Servicii-de-supraveghere-tehnica-la-obiectul-Imbunatatirea-nivelului-de-trai-in-localitatile-raioanelor-Calarai-i-Straeni-prin-asigurarea-accesului-populatiei-la-sistemele-centralizate-de-canalizare/ Implementarea în Regiunea Centru a proiectului: "Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare"  Pentru detalii accesați aici: Servicii de supraveghere tehnică la obiectul "Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile ]]> 29.03.2022 15:40 Servicii de supraveghere tehnică la obiectul Parcul public de odihnă și agrement cu profil sportiv multifuncțional din str. Chișinăului, or. Anenii Noi <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică la obiectul Parcul public de odihnă și agrement cu profil sportiv multifuncțional din str. Chișinăului, or. Anenii Noi // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3994&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Servicii-de-supraveghere-tehnica-la-obiectul-Parcul-public-de-odihna-i-agrement-cu-profil-sportiv-multifunctional-din-str-Chiinaului-or-Anenii-Noi/ Implementarea în Regiunea Centru a proiectului: „Parcul public de odihnă și agrement cu profil sportiv multifuncțional din str. Chișinăului, or. Anenii Noi” Pentru detalii accesați aici: Servicii de supraveghere tehnică la obiectul Parcul public de odihnă și agrement cu profil sportiv ]]> 28.03.2022 15:12 Reabilitare a rețelelor tehnologice interioare de tratare a apei din mun. Ungheni și Extinderea apeductului magistral Zagarancea – Cornești spre satele Zăulenii Noi, Negurenii Noi, Zăulenii Vechi, Țighira, Coșeni, r-nul Ungheni <![CDATA[Reabilitare a rețelelor tehnologice interioare de tratare a apei din mun. Ungheni și Extinderea apeductului magistral Zagarancea – Cornești spre satele Zăulenii Noi, Negurenii Noi, Zăulenii Vechi, Țighira, Coșeni, r-nul Ungheni // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3993&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Reabilitare-a-retelelor-tehnologice-interioare-de-tratare-a-apei-din-mun-Ungheni-i-Extinderea-apeductului-magistral-Zagarancea-Corneti-spre-satele-Zaulenii-Noi-Negurenii-Noi-Zaulenii-Vechi-ighira-Coeni-r-nul-Ungheni/ Implementarea în Regiunea Centru a proiectului „Reabilitarea și extinderea apeductului magistral Zagarancea - Cornești"  Pentru detalii accesați aici: Reabilitare a rețelelor tehnologice interioare de tratare a apei din mun. Ungheni și Extinderea apeductului magistral Zagarancea - Cornești spre satele Zăulenii Noi, ]]> 25.03.2022 15:08 Reparația capitală a str. Mihai Eminescu, or. Călărași <![CDATA[Reparația capitală a str. Mihai Eminescu, or. Călărași // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3991&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Reparatia-capitala-a-str-Mihai-Eminescu-or-Calarai/ Implementarea în Regiunea Centru a proiectului „Valorificarea potențialului turistic al regiunii de centru a Republicii. Moldova (Raioanele Străşeni, Călăraşi, Nisporeni şi Ungheni".  Pentru detalii accesați aici: Reparația capitală a str. Mihai Eminescu, or. Călărași  ]]> 24.03.2022 15:04 Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare <![CDATA[Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3990&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Imbunatatirea-nivelului-de-trai-in-localitatile-raioanelor-Calarai-i-Straeni-prin-asigurarea-accesului-populatiei-la-sistemele-centralizate-de-canalizare/ Implementarea în Regiunea Centru a proiectului "Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare" . Pentru detalii accesați aici: Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin ]]> 22.03.2022 14:54 Parc public de odihnă și agrement cu profil sportiv multifuncțional din str. Chișinăului, or. Anenii Noi <![CDATA[Parc public de odihnă și agrement cu profil sportiv multifuncțional din str. Chișinăului, or. Anenii Noi // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3989&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Parc-public-de-odihna-i-agrement-cu-profil-sportiv-multifunctional-din-str-Chiinaului-or-Anenii-Noi/ Implementarea în Regiunea Centru a proiectului "Anenii Noi - Hub Național de Turism Sportiv"  Pentru detalii accesați aici:  Parc public de odihnă și agrement cu profil sportiv multifuncțional din str. Chișinăului, or. Anenii Noi ]]> 18.03.2022 13:46 Servicii de proiectare a Apeductului magistral pentru localitățile: Văsieni, Ulmu (etapa 3) și Costești, Pojăreni (etapa 4) <![CDATA[Servicii de proiectare a Apeductului magistral pentru localitățile: Văsieni, Ulmu (etapa 3) și Costești, Pojăreni (etapa 4) // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3986&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Servicii-de-proiectare-a-Apeductului-magistral-pentru-localitatile-Vasieni-Ulmu-etapa-3-i-Costeti-Pojareni-etapa-4/ Servicii de proiectare a Apeductului magistral pentru localitățile: Văsieni, Ulmu (etapa 3) și Costești, Pojăreni (etapa 4) pentru implementarea în Regiunea de Dezvoltare Centru a proiectului "Apeductului magistral pentru localitățile: Văsieni, Ulmu (etapa 3) și Costești, Pojăreni (etapa 4)"  Pentru detalii ]]> 18.03.2022 11:54 Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești <![CDATA[Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3985&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Constructia-retelelor-de-canalizare-in-cinci-sectoare-din-mun-Hinceti/ Implementarea în RDC a proiectului "Sisteme regionale - Apă - Canal - garanția sănătății noastre" în Regiunea de Dezvoltare Centru  Pentru detalii accesați aici: Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești ]]> 17.03.2022 11:48 Teren de agrement multifunctional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni <![CDATA[Teren de agrement multifunctional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3984&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Teren-de-agrement-multifunctional-din-sectorul-Bozu-or-Ialoveni/ Implementarea în Regiunea Centru a proiectului "Crearea unei zone de agrement pentru sporirea calității vieții locuitorilor din or.Ialoveni"  Pentru detalii accesați aici: Teren de agrement multifunctional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni  ]]> 15.03.2022 11:08 Invitație de precalificare pentru achiziția lucrărilor de Construcții a magistralei Chișinău - Strășeni - Călărași și măsuri prioritare de reabilitare pentru alimentarea cu apă în orașele Călărași și Strășeni finanțate de către Guvernul Federal German prin intermediul băncii de dezvoltare KfW <![CDATA[Invitație de precalificare pentru achiziția lucrărilor de Construcții a magistralei Chișinău - Strășeni - Călărași și măsuri prioritare de reabilitare pentru alimentarea cu apă în orașele Călărași și Strășeni finanțate de către Guvernul Federal German prin intermediul băncii de dezvoltare KfW // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3962&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Invitatie-de-precalificare-pentru-achizitia-lucrarilor-de-Constructii-a-magistralei-Chiinau-Straeni-Calarai-i-masuri-prioritare-de-reabilitare-pentru-alimentarea-cu-apa-in-oraele-Calarai-i-Straeni-finantate-de-catre-Guvernul-Federal-German-prin-intermediul-bancii-de-dezvoltare-KfW/ Versiune scurtă - Română  Țara:                            Republica Moldova Termen limită:            22 Aprilie, 2022, ora 10.00 Obiectul:                     Construcția magistralei Chișinău - Strășeni - Călărași și măsuri prioritare de                                      reabilitare pentru alimentarea cu apă în orașele Călărași și Strășeni   Nr. de achiziție KfW:   BMZ201366897/KFW507678 Denumirea proiectului:        Îmbunătățirea ]]> 15.02.2022 13:28 Notificare cu privire la anularea procedurii de precalificare <![CDATA[Notificare cu privire la anularea procedurii de precalificare // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3932&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Notificare-cu-privire-la-anularea-procedurii-de-precalificare/ German Financial Cooperation with the Republic of Moldova  Cancellation Notice for Prequalification For the Prequalification of Bidders for the Procurement of Construction Works Project Name:               Water Supply and Sanitation in Moldova Centre Employer:                      RDA Regional Development Agency Centre Loan:                             German Financial Cooperation. BMZ No.: 2013.66.897 KfW ]]> 23.11.2021 14:48 Invitație de precalificare pentru achiziția lucrărilor de Construcții a magistralei Chișinău - Strășeni - Călărași și măsuri prioritare de reabilitare pentru alimentarea cu apă în orașele Călărași și Strășeni finanțate de către Guvernul Federal German prin intermediul băncii de dezvoltare KfW <![CDATA[Invitație de precalificare pentru achiziția lucrărilor de Construcții a magistralei Chișinău - Strășeni - Călărași și măsuri prioritare de reabilitare pentru alimentarea cu apă în orașele Călărași și Strășeni finanțate de către Guvernul Federal German prin intermediul băncii de dezvoltare KfW // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3859&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Invitatie-de-precalificare-pentru-achizitia-lucrarilor-de-Constructii-a-magistralei-Chiinau-Straeni-Calarai-i-masuri-prioritare-de-reabilitare-pentru-alimentarea-cu-apa-in-oraele-Calarai-i-Straeni-finantate-de-catre-Guvernul-Federal-German-prin-intermediul-bancii-de-dezvoltare-KfW/ Română Țara:                              Republica Moldova Termen limită:              16 Iulie, 2021 Obiectul:                       Construcția magistralei Chișinău - Strășeni - Călărași și măsuri prioritare de reabilitare pentru alimentarea cu apă în orașele Călărași și Strășeni Nr. de achiziție KfW:501634 Denumirea proiectului:        Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală Tipul notificării:            ]]> 02.06.2021 11:12 LICITAȚIE PUBLICĂ INTERNAȚIONALĂ privind achiziția lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic ”Alexei Mateevici, or. Șoldănești (REPETAT) <![CDATA[LICITAȚIE PUBLICĂ INTERNAȚIONALĂ privind achiziția lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic ”Alexei Mateevici, or. Șoldănești (REPETAT) // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3800&t=/Achizitii-publice/Proceduri/LICITAIE-PUBLICA-INTERNAIONALA-privind-achizitia-lucrarilor-de-constructie-pentru-creterea-eficientei-energetice-a-Liceului-Teoretic-Alexei-Mateevici-or-oldaneti-REPETAT/ LICITAȚIE PUBLICĂ INTERNAȚIONALĂ privind achiziția lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic ”Alexei Mateevici, or. Șoldănești (REPETAT)]]> 18.12.2020 11:54 ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea Lucrări de construcție a sistemului de canalizare în satele Sofia, Bălceana şi Negrea, raionul Hînceşti prin procedura de achiziție Licitație publică <![CDATA[ ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea Lucrări de construcție a sistemului de canalizare în satele Sofia, Bălceana şi Negrea, raionul Hînceşti prin procedura de achiziție Licitație publică // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3809&t=/Achizitii-publice/Proceduri/ANUN-DE-PARTICIPARE-privind-achizitionarea-Lucrari-de-constructie-a-sistemului-de-canalizare-in-satele-Sofia-Balceana-si-Negrea-raionul-Hincesti-prin-procedura-de-achizitie-Licitatie-publica/  ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea Lucrări de construcție a sistemului de canalizare în satele Sofia, Bălceana şi Negrea, raionul Hînceşti prin procedura de achiziție Licitație publică ]]> 08.10.2020 09:33