<![CDATA[Agenția de Dezvoltare Regională Centru]]> http://www.adrcentru.md/ 27.09.2023 ro http://www.adrcentru.md/ Copyright (c) 2023 http://www.adrcentru.md/LICITAȚIE PUBLICĂ privind achiziția lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic ”Alexei Mateevici, or. Șoldănești <![CDATA[LICITAȚIE PUBLICĂ privind achiziția lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic ”Alexei Mateevici, or. Șoldănești // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=4229&t=/Achizitii-publice/Proceduri/LICITAIE-PUBLICA-privind-achizitia-lucrarilor-de-constructie-pentru-creterea-eficientei-energetice-a-Liceului-Teoretic-Alexei-Mateevici-or-oldaneti/ Reabilitarea blocurilor D,E, F, G, H a clădirii L.T. A. Mateevici ce cuprind lucrări și soluții de eficiență energetică și lucrări complimentare eficienței energetice]]> 11.05.2023 09:17 ANUNȚ DE INTENȚII nr.1 din 23.03.2023 cu privire la Achiziționarea și contractarea lucrărilor pentru implementarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic ”Alexei Mateevici””, or. Șoldănești <![CDATA[ANUNȚ DE INTENȚII nr.1 din 23.03.2023 cu privire la Achiziționarea și contractarea lucrărilor pentru implementarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic ”Alexei Mateevici””, or. Șoldănești // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=4211&t=/Achizitii-publice/Proceduri/ANUN-DE-INTENII-nr1-din-23032023-cu-privire-la-Achizitionarea-i-contractarea-lucrarilor-pentru-implementarea-proiectului-Sporirea-eficientei-energetice-a-Liceului-Teoretic-Alexei-Mateevici-or-oldaneti/ ANUNȚ DE INTENȚII NR.1 din 23.03.2023 Proiectul constă în reabilitarea  blocurilor D,E, F, G, H a clădirii L.T. A. Mateevici și cuprinde lucrări și soluții de eficiență energetică și lucrări complimentare eficienței energetice. Orașul Șoldănești, Republica Moldova 1. Referința publicării MSPL/GIZ/L/CEE/004 2.Procedura   Licitație publică 3.Program  Proiectul "Modernizarea ]]> 23.03.2023 09:32 Servicii de supraveghere tehnică la obiectul ”Construcția sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație a localităților din lunca râului Prut, raionul Hâncești, Etapa I <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică la obiectul ”Construcția sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație a localităților din lunca râului Prut, raionul Hâncești, Etapa I // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=4155&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Servicii-de-supraveghere-tehnica-la-obiectul-Constructia-sistemelor-de-aprovizionare-cu-apa-i-sanitatie-a-localitatilor-din-lunca-raului-Prut-raionul-Hanceti-Etapa-I/ Implementarea în Regiunea Centru a proiectului: "Construcție sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație a localităților din lunca rîului Prut, raionul Hîncești, Etapa I"  Pentru detalii accesați aici:  Servicii de supraveghere tehnică la obiectul "Construcția sistemelor de aprovizionare cu apă și ]]> 05.05.2022 15:28 Apeduct Prut – Nisporeni. Evacuarea apelor reziduale din or. Nisporeni, Rețele exterioare de canalizare – etapa II și III. Rețea de canalizare în s. Vărzărești, r. Nisporeni <![CDATA[Apeduct Prut – Nisporeni. Evacuarea apelor reziduale din or. Nisporeni, Rețele exterioare de canalizare – etapa II și III. Rețea de canalizare în s. Vărzărești, r. Nisporeni // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=4154&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Apeduct-Prut-Nisporeni-Evacuarea-apelor-reziduale-din-or-Nisporeni-Retele-exterioare-de-canalizare-etapa-II-i-III-Retea-de-canalizare-in-s-Varzareti-r-Nisporeni/ Implementarea în Regiunea Centru a proiectului: Apeduct Prut - Nisporeni. Evacuarea apelor reziduale din or. Nisporeni, Rețele exterioare de canalizare - etapa II și III. Rețea de canalizare în s. Vărzărești, r. Nisporeni Pentru detalii accesați aici: Apeduct Prtu - Nisporeni. ]]> 04.05.2022 14:29 Construcția sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație a localităților din lunca râului Prut, raionul Hâncești, Etapa I <![CDATA[Construcția sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație a localităților din lunca râului Prut, raionul Hâncești, Etapa I // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=4153&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Constructia-sistemelor-de-aprovizionare-cu-apa-i-sanitatie-a-localitatilor-din-lunca-raului-Prut-raionul-Hanceti-Etapa-I/ ANUNȚ DE PARTICIPARE nr.11/2 privind achiziționarea lucrărilor de Construcția sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație a localităților din lunca râului Prut, raionul Hâncești, Etapa I Pentru detalii accesați aici: Construcția sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație a localităților din ]]> 24.04.2022 14:10 Construcția apeductului magistral Sărata-Răzeși – Voinescu – Mingir din r-nul Hîncești <![CDATA[Construcția apeductului magistral Sărata-Răzeși – Voinescu – Mingir din r-nul Hîncești // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=4009&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Constructia-apeductului-magistral-Sarata-Razei-Voinescu-Mingir-din-r-nul-Hinceti/ Implementarea în Regiunea Centru a proiectului care prevede (1) Construcția apeduct magistral - 12,182 km. (2) Construcția 2 castele de apă potabilă. (3) Construcția 2 stații de dezinfectare a apei.Pentru detalii accesați aici: Construcția apeductului magistral Sărata-Răzeși - Voinescu - Mingir din ]]> 21.04.2022 11:10 Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate pentru raionul Strășeni și elaborarea documentației de proiect ”Sistem de canalizare pentru 7 localități și conectarea la stația de pompare/epurare din Strășeni” <![CDATA[Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate pentru raionul Strășeni și elaborarea documentației de proiect ”Sistem de canalizare pentru 7 localități și conectarea la stația de pompare/epurare din Strășeni” // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3998&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Servicii-de-elaborare-a-studiului-de-fezabilitate-pentru-raionul-Straeni-i-elaborarea-documentatiei-de-proiect-Sistem-de-canalizare-pentru-7-localitati-i-conectarea-la-statia-de-pompareepurare-din-Straeni/ Implementarea în Regiunea Centru a proiectului "Sistem de canalizare pentru 7 localități și conectarea la stația de pompare/epurare din Strășeni"  Pentru detalii accesați aici: Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate pentru raionul Strășeni și elaborarea documentației de proiect "Sistem de canalizare pentru 7 localități și conectarea la stația de pompare/epurare din Strășeni" ]]> 06.04.2022 09:48 Teren de agrement multifunctional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni (REPETAT) <![CDATA[Teren de agrement multifunctional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni (REPETAT) // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3997&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Teren-de-agrement-multifunctional-din-sectorul-Bozu-or-Ialoveni-REPETAT/ Implementarea în Regiunea Centru a proiectului "Crearea unei zone de agrement pentru sporirea calității vieții locuitorilor din or.Ialoveni"  Pentru detalii accesați aici: Teren de agrement multifunctional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni (REPETAT) (achizitii.md)     ]]> 06.04.2022 09:06 Servicii de supraveghere tehnică la obiectul ”Reabilitare a rețelelor tehnologice interioare de tratare a apei din mun. Ungheni și Extinderea apeductului magistral Zagarancea – Cornești spre satele Zăulenii Noi, Negurenii Noi, Zăulenii Vechi, Țighira, Coșeni, r-nul Ungheni” <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică la obiectul ”Reabilitare a rețelelor tehnologice interioare de tratare a apei din mun. Ungheni și Extinderea apeductului magistral Zagarancea – Cornești spre satele Zăulenii Noi, Negurenii Noi, Zăulenii Vechi, Țighira, Coșeni, r-nul Ungheni” // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3996&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Servicii-de-supraveghere-tehnica-la-obiectul-Reabilitare-a-retelelor-tehnologice-interioare-de-tratare-a-apei-din-mun-Ungheni-i-Extinderea-apeductului-magistral-Zagarancea-Corneti-spre-satele-Zaulenii-Noi-Negurenii-Noi-Zaulenii-Vechi-ighira-Coeni-r-nul-Ungheni/ Implementarea în Regiunea Centru a proiectului:  "Reabilitarea și extinderea apeductului magistral Zagarancea - Cornești"  Pentru detalii accesați aici: Servicii de supraveghere tehnică la obiectul "Reabilitare a rețelelor tehnologice interioare de tratare a apei din mun. Ungheni și Extinderea apeductului magistral Zagarancea ]]> 01.04.2022 15:45 Servicii de supraveghere tehnică la obiectul ”Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare” <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică la obiectul ”Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare” // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3995&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Servicii-de-supraveghere-tehnica-la-obiectul-Imbunatatirea-nivelului-de-trai-in-localitatile-raioanelor-Calarai-i-Straeni-prin-asigurarea-accesului-populatiei-la-sistemele-centralizate-de-canalizare/ Implementarea în Regiunea Centru a proiectului: "Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare"  Pentru detalii accesați aici: Servicii de supraveghere tehnică la obiectul "Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile ]]> 29.03.2022 15:40 Servicii de supraveghere tehnică la obiectul Parcul public de odihnă și agrement cu profil sportiv multifuncțional din str. Chișinăului, or. Anenii Noi <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică la obiectul Parcul public de odihnă și agrement cu profil sportiv multifuncțional din str. Chișinăului, or. Anenii Noi // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3994&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Servicii-de-supraveghere-tehnica-la-obiectul-Parcul-public-de-odihna-i-agrement-cu-profil-sportiv-multifunctional-din-str-Chiinaului-or-Anenii-Noi/ Implementarea în Regiunea Centru a proiectului: „Parcul public de odihnă și agrement cu profil sportiv multifuncțional din str. Chișinăului, or. Anenii Noi” Pentru detalii accesați aici: Servicii de supraveghere tehnică la obiectul Parcul public de odihnă și agrement cu profil sportiv ]]> 28.03.2022 15:12 Reabilitare a rețelelor tehnologice interioare de tratare a apei din mun. Ungheni și Extinderea apeductului magistral Zagarancea – Cornești spre satele Zăulenii Noi, Negurenii Noi, Zăulenii Vechi, Țighira, Coșeni, r-nul Ungheni <![CDATA[Reabilitare a rețelelor tehnologice interioare de tratare a apei din mun. Ungheni și Extinderea apeductului magistral Zagarancea – Cornești spre satele Zăulenii Noi, Negurenii Noi, Zăulenii Vechi, Țighira, Coșeni, r-nul Ungheni // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3993&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Reabilitare-a-retelelor-tehnologice-interioare-de-tratare-a-apei-din-mun-Ungheni-i-Extinderea-apeductului-magistral-Zagarancea-Corneti-spre-satele-Zaulenii-Noi-Negurenii-Noi-Zaulenii-Vechi-ighira-Coeni-r-nul-Ungheni/ Implementarea în Regiunea Centru a proiectului „Reabilitarea și extinderea apeductului magistral Zagarancea - Cornești"  Pentru detalii accesați aici: Reabilitare a rețelelor tehnologice interioare de tratare a apei din mun. Ungheni și Extinderea apeductului magistral Zagarancea - Cornești spre satele Zăulenii Noi, ]]> 25.03.2022 15:08 Reparația capitală a str. Mihai Eminescu, or. Călărași <![CDATA[Reparația capitală a str. Mihai Eminescu, or. Călărași // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3991&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Reparatia-capitala-a-str-Mihai-Eminescu-or-Calarai/ Implementarea în Regiunea Centru a proiectului „Valorificarea potențialului turistic al regiunii de centru a Republicii. Moldova (Raioanele Străşeni, Călăraşi, Nisporeni şi Ungheni".  Pentru detalii accesați aici: Reparația capitală a str. Mihai Eminescu, or. Călărași  ]]> 24.03.2022 15:04 Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare <![CDATA[Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3990&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Imbunatatirea-nivelului-de-trai-in-localitatile-raioanelor-Calarai-i-Straeni-prin-asigurarea-accesului-populatiei-la-sistemele-centralizate-de-canalizare/ Implementarea în Regiunea Centru a proiectului "Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin asigurarea accesului populației la sistemele centralizate de canalizare" . Pentru detalii accesați aici: Îmbunătățirea nivelului de trai în localitățile raioanelor Călărași și Strășeni prin ]]> 22.03.2022 14:54 Parc public de odihnă și agrement cu profil sportiv multifuncțional din str. Chișinăului, or. Anenii Noi <![CDATA[Parc public de odihnă și agrement cu profil sportiv multifuncțional din str. Chișinăului, or. Anenii Noi // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3989&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Parc-public-de-odihna-i-agrement-cu-profil-sportiv-multifunctional-din-str-Chiinaului-or-Anenii-Noi/ Implementarea în Regiunea Centru a proiectului "Anenii Noi - Hub Național de Turism Sportiv"  Pentru detalii accesați aici:  Parc public de odihnă și agrement cu profil sportiv multifuncțional din str. Chișinăului, or. Anenii Noi ]]> 18.03.2022 13:46 Servicii de proiectare a Apeductului magistral pentru localitățile: Văsieni, Ulmu (etapa 3) și Costești, Pojăreni (etapa 4) <![CDATA[Servicii de proiectare a Apeductului magistral pentru localitățile: Văsieni, Ulmu (etapa 3) și Costești, Pojăreni (etapa 4) // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3986&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Servicii-de-proiectare-a-Apeductului-magistral-pentru-localitatile-Vasieni-Ulmu-etapa-3-i-Costeti-Pojareni-etapa-4/ Servicii de proiectare a Apeductului magistral pentru localitățile: Văsieni, Ulmu (etapa 3) și Costești, Pojăreni (etapa 4) pentru implementarea în Regiunea de Dezvoltare Centru a proiectului "Apeductului magistral pentru localitățile: Văsieni, Ulmu (etapa 3) și Costești, Pojăreni (etapa 4)"  Pentru detalii ]]> 18.03.2022 11:54 Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești <![CDATA[Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3985&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Constructia-retelelor-de-canalizare-in-cinci-sectoare-din-mun-Hinceti/ Implementarea în RDC a proiectului "Sisteme regionale - Apă - Canal - garanția sănătății noastre" în Regiunea de Dezvoltare Centru  Pentru detalii accesați aici: Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești ]]> 17.03.2022 11:48 Teren de agrement multifunctional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni <![CDATA[Teren de agrement multifunctional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3984&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Teren-de-agrement-multifunctional-din-sectorul-Bozu-or-Ialoveni/ Implementarea în Regiunea Centru a proiectului "Crearea unei zone de agrement pentru sporirea calității vieții locuitorilor din or.Ialoveni"  Pentru detalii accesați aici: Teren de agrement multifunctional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni  ]]> 15.03.2022 11:08 Invitație de precalificare pentru achiziția lucrărilor de Construcții a magistralei Chișinău - Strășeni - Călărași și măsuri prioritare de reabilitare pentru alimentarea cu apă în orașele Călărași și Strășeni finanțate de către Guvernul Federal German prin intermediul băncii de dezvoltare KfW <![CDATA[Invitație de precalificare pentru achiziția lucrărilor de Construcții a magistralei Chișinău - Strășeni - Călărași și măsuri prioritare de reabilitare pentru alimentarea cu apă în orașele Călărași și Strășeni finanțate de către Guvernul Federal German prin intermediul băncii de dezvoltare KfW // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3962&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Invitatie-de-precalificare-pentru-achizitia-lucrarilor-de-Constructii-a-magistralei-Chiinau-Straeni-Calarai-i-masuri-prioritare-de-reabilitare-pentru-alimentarea-cu-apa-in-oraele-Calarai-i-Straeni-finantate-de-catre-Guvernul-Federal-German-prin-intermediul-bancii-de-dezvoltare-KfW/ Versiune scurtă - Română  Țara:                            Republica Moldova Termen limită:            22 Aprilie, 2022, ora 10.00 Obiectul:                     Construcția magistralei Chișinău - Strășeni - Călărași și măsuri prioritare de                                      reabilitare pentru alimentarea cu apă în orașele Călărași și Strășeni   Nr. de achiziție KfW:   BMZ201366897/KFW507678 Denumirea proiectului:        Îmbunătățirea ]]> 15.02.2022 13:28 Notificare cu privire la anularea procedurii de precalificare <![CDATA[Notificare cu privire la anularea procedurii de precalificare // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3932&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Notificare-cu-privire-la-anularea-procedurii-de-precalificare/ German Financial Cooperation with the Republic of Moldova  Cancellation Notice for Prequalification For the Prequalification of Bidders for the Procurement of Construction Works Project Name:               Water Supply and Sanitation in Moldova Centre Employer:                      RDA Regional Development Agency Centre Loan:                             German Financial Cooperation. BMZ No.: 2013.66.897 KfW ]]> 23.11.2021 14:48 Invitație de precalificare pentru achiziția lucrărilor de Construcții a magistralei Chișinău - Strășeni - Călărași și măsuri prioritare de reabilitare pentru alimentarea cu apă în orașele Călărași și Strășeni finanțate de către Guvernul Federal German prin intermediul băncii de dezvoltare KfW <![CDATA[Invitație de precalificare pentru achiziția lucrărilor de Construcții a magistralei Chișinău - Strășeni - Călărași și măsuri prioritare de reabilitare pentru alimentarea cu apă în orașele Călărași și Strășeni finanțate de către Guvernul Federal German prin intermediul băncii de dezvoltare KfW // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3859&t=/Achizitii-publice/Proceduri/Invitatie-de-precalificare-pentru-achizitia-lucrarilor-de-Constructii-a-magistralei-Chiinau-Straeni-Calarai-i-masuri-prioritare-de-reabilitare-pentru-alimentarea-cu-apa-in-oraele-Calarai-i-Straeni-finantate-de-catre-Guvernul-Federal-German-prin-intermediul-bancii-de-dezvoltare-KfW/ Română Țara:                              Republica Moldova Termen limită:              16 Iulie, 2021 Obiectul:                       Construcția magistralei Chișinău - Strășeni - Călărași și măsuri prioritare de reabilitare pentru alimentarea cu apă în orașele Călărași și Strășeni Nr. de achiziție KfW:501634 Denumirea proiectului:        Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală Tipul notificării:            ]]> 02.06.2021 11:12 LICITAȚIE PUBLICĂ INTERNAȚIONALĂ privind achiziția lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic ”Alexei Mateevici, or. Șoldănești (REPETAT) <![CDATA[LICITAȚIE PUBLICĂ INTERNAȚIONALĂ privind achiziția lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic ”Alexei Mateevici, or. Șoldănești (REPETAT) // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3800&t=/Achizitii-publice/Proceduri/LICITAIE-PUBLICA-INTERNAIONALA-privind-achizitia-lucrarilor-de-constructie-pentru-creterea-eficientei-energetice-a-Liceului-Teoretic-Alexei-Mateevici-or-oldaneti-REPETAT/ LICITAȚIE PUBLICĂ INTERNAȚIONALĂ privind achiziția lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic ”Alexei Mateevici, or. Șoldănești (REPETAT)]]> 18.12.2020 11:54 ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea Lucrări de construcție a sistemului de canalizare în satele Sofia, Bălceana şi Negrea, raionul Hînceşti prin procedura de achiziție Licitație publică <![CDATA[ ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea Lucrări de construcție a sistemului de canalizare în satele Sofia, Bălceana şi Negrea, raionul Hînceşti prin procedura de achiziție Licitație publică // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3809&t=/Achizitii-publice/Proceduri/ANUN-DE-PARTICIPARE-privind-achizitionarea-Lucrari-de-constructie-a-sistemului-de-canalizare-in-satele-Sofia-Balceana-si-Negrea-raionul-Hincesti-prin-procedura-de-achizitie-Licitatie-publica/  ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea Lucrări de construcție a sistemului de canalizare în satele Sofia, Bălceana şi Negrea, raionul Hînceşti prin procedura de achiziție Licitație publică ]]> 08.10.2020 09:33 LICITAȚIE PUBLICĂ INTERNAȚIONALĂ privind achiziția lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic ”Alexei Mateevici, or. Șoldănești (REPETAT) <![CDATA[LICITAȚIE PUBLICĂ INTERNAȚIONALĂ privind achiziția lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic ”Alexei Mateevici, or. Șoldănești (REPETAT) // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3748&t=/Achizitii-publice/Proceduri/LICITAIE-PUBLICA-INTERNAIONALA-privind-achizitia-lucrarilor-de-constructie-pentru-creterea-eficientei-energetice-a-Liceului-Teoretic-Alexei-Mateevici-or-oldaneti-REPETAT/ MSPL/GIZ/L/CEE/004/R Autoritatea contractantă Agenția de Dezvoltare Regională Centru Adresa str Alexandru cel Bun, 33, et.4, or. Ialoveni, Republica Moldova Telefon/fax 0 (268) 2 26 92 Adresa electronică oficiu.adrc@gmail.com  Secretarul grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GOLOVCO SERGIU Obiectul achiziţiei Executarea lucrărilor de construcție pentru ]]> 18.09.2020 13:38 LICITAȚIE PUBLICĂ REPETATĂ privind achiziția serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a liceului teoretic din or. Șoldănești <![CDATA[LICITAȚIE PUBLICĂ REPETATĂ privind achiziția serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a liceului teoretic din or. Șoldănești // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3747&t=/Achizitii-publice/Proceduri/LICITAIE-PUBLICA-REPETATA-privind-achizitia-serviciilor-de-supraveghere-tehnica-a-lucrarilor-de-constructie-pentru-creterea-eficientei-energetice-a-liceului-teoretic-din-or-oldaneti/ ANUNȚ DE PUBLICARE Autoritatea contractantă Agenția de Dezvoltare Regională Centru Adresa str Alexandru cel Bun, 33, et.4, or. Ialoveni, Republica Moldova Telefon/fax 0 (268) 2 26 92 Adresa electronică oficiu.adrc@gmail.com Secretarul grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GOLOVCO SERGIU Obiectul achiziţiei Servicii de ]]> 17.09.2020 11:36 LICITAȚII PUBLICE REPETATE privind achiziția serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a liceilor teoretice din or. Șoldănești și or. Strășeni <![CDATA[LICITAȚII PUBLICE REPETATE privind achiziția serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție pentru creșterea eficienței energetice a liceilor teoretice din or. Șoldănești și or. Strășeni // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3714&t=/Achizitii-publice/Proceduri/LICITAII-PUBLICE-REPETATE-privind-achizitia-serviciilor-de-supraveghere-tehnica-a-lucrarilor-de-constructie-pentru-creterea-eficientei-energetice-a-liceilor-teoretice-din-or-oldaneti-i-or-Straeni/ ANUNȚ DE PUBLICARE Autoritatea contractantă Agenția de Dezvoltare Regională Centru Adresa str Alexandru cel Bun, 33, et.4, or. Ialoveni, Republica Moldova Telefon/fax 0 (268) 2 26 92 Adresa electronică oficiu.adrc@gmail.com Secretarul grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GOLOVCO SERGIU Obiectul achiziţiei Servicii de ]]> 31.07.2020 08:00 LICITAȚIE PUBLICĂ REPETATĂ privind achiziția serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în or. Călărași <![CDATA[LICITAȚIE PUBLICĂ REPETATĂ privind achiziția serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în or. Călărași // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3715&t=/Achizitii-publice/Proceduri/LICITAIE-PUBLICA-REPETATA-privind-achizitia-serviciilor-de-supraveghere-tehnica-a-lucrarilor-de-constructie-pentru-reabilitarea-i-extinderea-sistemelor-de-aprovizionare-cu-apa-i-canalizare-in-or-Calarai/ ANUNȚ DE PUBLICARE Autoritatea contractantă Agenția de Dezvoltare Regională Centru Adresa str Alexandru cel Bun, 33, et.4, or. Ialoveni, Republica Moldova Telefon/fax 0 (268) 2 26 92 Adresa electronică oficiu.adrc@gmail.com Secretarul grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GOLOVCO SERGIU Obiectul achiziţiei Servicii de supraveghere ]]> 31.07.2020 08:00 ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică pentru lucrările: Reparația drumului L392 Ungheni-Cetireni-Alexeevca km 0.00 – km 17.50 prin procedura de achiziție: LICITAȚIE PUBLICĂ <![CDATA[ ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică pentru lucrările: Reparația drumului L392 Ungheni-Cetireni-Alexeevca km 0.00 – km 17.50 prin procedura de achiziție: LICITAȚIE PUBLICĂ // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3808&t=/Achizitii-publice/Proceduri/ANUN-DE-PARTICIPARE-privind-achizitionarea-serviciilor-de-supraveghere-tehnica-pentru-lucrarile-Reparatia-drumului-L392-Ungheni-Cetireni-Alexeevca-km-000-km-1750-prin-procedura-de-achizitie-LICITAIE-PUBLICA/ 15.07.2020 09:07 ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea autovehicolului prin procedura de achiziție LICITAȚIE/GIZ <![CDATA[ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea autovehicolului prin procedura de achiziție LICITAȚIE/GIZ // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3807&t=/Achizitii-publice/Proceduri/ANUN-DE-PARTICIPARE-privind-achizitionarea-autovehicolului-prin-procedura-de-achizitie-LICITAIEGIZ/ 1.   Denumirea autorității contractante: Agenţia de Dezvoltare Regională Centru 2.   IDNO: 1009601000289  3.   Adresa: or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33 4.   Numărul de telefon/fax: 0 (268) 2-26-92, e-mail: adrsud@gmail.com 5.   Adresa de e-mail și de internet a autoritățiicontractante: e-mail: oficiu.adrc@gmail.com  Adresa de e-mail sau ]]> 01.07.2020 09:03 LICITAȚII PUBLICE privind achiziția serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitățile Ungheni și Călărași, cu finanțare din sursele Uniunii Europene <![CDATA[LICITAȚII PUBLICE privind achiziția serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitățile Ungheni și Călărași, cu finanțare din sursele Uniunii Europene // Proceduri]]> http://www.adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=3683&t=/Achizitii-publice/Proceduri/LICITAII-PUBLICE-privind-achizitia-serviciilor-de-supraveghere-tehnica-a-lucrarilor-de-constructie-pentru-reabilitarea-i-extinderea-sistemelor-de-aprovizionare-cu-apa-i-canalizare-in-localitatile-Ungheni-i-Calarai-cu-finantare-din-sursele-Uniunii-Europene/ ANUNȚ DE PUBLICARE Autoritatea contractantă Agenția de Dezvoltare Regională Centru Adresa str Alexandru cel Bun, 33, et.4, or. Ialoveni, Republica Moldova Telefon/fax 0 (268) 2 26 92 Adresa electronică oficiu.adrc@gmail.com Secretarul grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie GOLOVCO SERGIU Obiectul achiziţiei Servicii de supraveghere ]]> 08.05.2020 08:07