Prima   -  Locaţii pentru investitori   -  Parcuri Industriale (PI)   -  Parcuri Industriale existente

Parcuri Industriale existente

  Parc Industrial Nisporeni

No.

Denumire locaţie (completaţi căsuţa din dreapta)

 Parc Industrial Nisporeni

1

Localizare

 Or. Nisporeni, str. Industrială (F/N)

2

Suprafața totală (ha)

 5,86

3

Căi de acces

La ce drumuri magistrale sau republicane este conectat

 R 25,

M 1

Distanţa faţă de drumurile republicane şi /sau distanţa faţă de drumurile magistrale

 R25-3  km

M1- 22 km

4

Tip de teren

1.       Teren abandonat, ocupat cu clădiri dezafectate sau alte structuri, teren poluat etc.)


2.       Teren liber de construcţii

x

3.       Clădiri (hale, clădiri cu destinaţie de birouri, alte clădiri)


5

Starea locaţiilor investiţionale (pentru categoriile  4.1 şi 4.3)

necesită reparaţie capitală


necesită cheltuieli pentru reparaţia curentă


nu necesită cheltuieli


6

Utilităţi

Distanţa  faţă de punctul de conexiune la energie electrică (a se menţiona şi capacitatea)

 250 m

Distanţa  faţă de punctul de conexiune la alimentare cu gaz (a se menţiona şi capacitatea)

 100-150 m

Distanţa  faţă de punctul de conexiune la alimentare cu apa (a se menţiona şi capacitatea)

 100 m, ø-100 Apeduct orasenesc,

Distanţa  faţă de punctul de conexiune la canalizare
(a se menţiona si capacitatea)

 Pe teritoriu exista ø-400

7

Poziţionare

Distanţa faţă de cel mai apropiat punct vamal
(a se menţiona şi care)

 Post Vamal Leuseni-60 km

Distanţa faţă de cel mai apropiat  spital
(a se menţiona şi care)

 Spitalul raional Nisporeni-3 km

Distanţa faţă de zone locuite (a se menţiona şi care)

 50÷100m

Alte distanţe
(gări, aeroporturi, etc.)

Autogara Nisporeni- 3,5 km

Gara feroviara Ungheni-45 km,

Aeroport International Chisinau-88 km,

8

Destinaţia terenului conform Planului Urbanistic General
(ex. Parc industrial, zonă rezidenţială etc.)

 Zona constructiilor industriale

9

Restricţii de urbanism  impuse de Consiliul Local
(regim de înălţime etc.)

 Lipsesc

10

Facilităţi din partea Primăriei


11

Statut juridic
(cine este proprietar, terenul este încărcat de sarcini, litigii etc.)

 Primaria or. Nisporeni,

12

Modalităţi de achiziţie (ex. concesiune, închiriere,  vînzare)

 Concesiune, inchiriere, vînzare.

13

Preţ

vînzare-mp


închiriere-mp/lună,
(a se menţiona şi perioada de închiriere minimă şi maximă acceptată)

 Conform pret normativ

concesiune-mp/an,
(a se menţiona şi perioada de concesiune minimă şi maximă acceptată)

 Conform pret normativ

necesită cheltuieli pentru reparaţia curentă


nu necesită cheltuieli

x

Arrow Prev

                       

Arrow Next