Prima   -  Locaţii pentru investitori   -  Parcuri Industriale (PI)   -  Parcuri Industriale potențiale

Parcuri Industriale potențiale

  Parc Industrial Telenești

No.

Denumire locaţie (completaţi căsuţa din dreapta)

POTENȚIAL: Parc Industrial

1

Localizare

or. Teleneşti, str. A. Donici
Construcţie nefinisată cu 4 nivele,

urma să fie şcoală

2

Suprafața totală (ha)

Teren - 1.3 ha

Construcție - 2400 m.p.

3

Căi de acces

La ce drumuri magistrale sau republicane este conectat

Acces la drumul republican R14 și magistral M14 

Distanţa faţă de drumurile republicane şi /sau distanţa faţă de drumurile magistrale

R14 - 8 km, 
M14 - 15 km

4

Tip de teren

1.     Teren abandonat, ocupat cu clădiri dezafectate sau alte structuri, teren poluat etc.)

Teren aferent școlii nefinisate

2.     Teren liber de construcţii

0,5 ha

3.     Clădiri (hale, clădiri cu destinaţie de birouri, alte clădiri)

Clădire nefinisată cu 4 nivele - 2400 m.p., posibilitate atît birouri, cît și hale de producere 

5

Starea locaţiilor investiţionale (pentru categoriile 4.1 şi 4.3)

necesită reparaţie capitală

Da, finisarea construcției și  amenajarea teritoriului 

6

Utilităţi

Distanţa faţă de punctul de conexiune la energie electrică (a se menţiona şi capacitatea)

150 m

Distanţa faţă de punctul de conexiune la alimentare cu gaz (a se menţiona şi capacitatea)

250 m, presiune medie

Distanţa faţă de punctul de conexiune la alimentare cu apa (a se menţiona şi capacitatea)

150 m, conexiune la rețeaua orășenească

Distanţa faţă de punctul de conexiune la canalizare
(a se menţiona si capacitatea)

200 m, conexiune la rețeaua orășenească

7

Poziţionare

Distanţa faţă de cel mai apropiat punct vamal 
(a se menţiona şi care)

45 km, birou vamal Bălți

Distanţa faţă de cel mai apropiat spital
(a se menţiona şi care)

1 km, SR Telenești

Distanţa faţă de zone locuite (a se menţiona şi care)

La hotarul or. Telenești, 0,5 km

Alte distanţe
(gări, aeroporturi, etc.)

 -

8

Destinaţia terenului conform Planului Urbanistic General
(ex. Parc industrial, zonă rezidenţială etc.)

Zonă industrială a orașului

9

Restricţii de urbanism impuse de Consiliul Local
(regim de înălţime etc.)

nu se cunosc

10

Facilităţi din partea Primăriei

Acord de a da în folosință, terenul și  construcția

11

Statut juridic 
(cine este proprietar, terenul este încărcat de sarcini, litigii etc.)

APL primăria Teleneşti

12

Modalităţi de achiziţie (ex. concesiune, închiriere, vânzare)

Concesiune, PPP, vânzare

13

Preţ

vînzare-mp

2 mil. lei

închiriere-mp/lună, 
(a se menţiona şi perioada de închiriere minimă şi maximă acceptată)

 -

concesiune-mp/an, 
(a se menţiona şi perioada de concesiune minimă şi maximă acceptată)

15 ani minim, 50 ani maxim.

Greu de estimat, important cine face investițiile pentru finisarea lucrărilor

necesită cheltuieli pentru reparaţia curentă

Da - 15 mil lei

nu necesită cheltuieli

 

Arrow Prev

             

            

Arrow Next