Prima   -  Locaţii pentru investitori   -  Centre de consultanță (CC)   -  Centre de consultanță potențiale

Centre de consultanță potențiale

  POTENȚIAL: Centru de consultanță, orașul Telenești

No.

Denumire locaţie (completaţi căsuţa din dreapta)

POTENȚIAL: Centru de consultanță

1

Localizare

Or. Telenești, str. 31 August, fosta Bancă de Economii

2

Suprafața totală (ha)

0,07 ha

Construcție - 320 m.p.

3

Căi de acces

La ce drumuri magistrale sau republicane este conectat

Acces la drum republican R14, magistral M14 

Distanţa faţă de drumurile republicane şi /sau distanţa faţă de drumurile magistrale

R14 - 8 km,
M14- 15 km

4

Tip de teren

1.     Teren abandonat, ocupat cu clădiri dezafectate sau alte structuri, teren poluat etc.)

Teren aferent construcției - 0,07 ha.

Mod de folosință: teren pentru construcții, intravilan

2.     Teren liber de construcţii

-

3.     Clădiri (hale, clădiri cu destinaţie de birouri, alte clădiri)

Fosta clădire a Băncii de Economii,

mod de folosință - prestări servicii, birouri

5

Starea locaţiilor investiţionale (pentru categoriile 4.1 şi 4.3)

necesită cheltuieli pentru reparaţia curentă


Da

6

Utilităţi

Distanţa faţă de punctul de conexiune la energie electrică

Este  conectată

Distanţa faţă de punctul de conexiune la alimentare cu gaz

Este conectată

Distanţa faţă de punctul de conexiune la alimentare cu apa

Este conectată

Distanţa faţă de punctul de conexiune la canalizare

Este conectată

7

Poziţionare

Distanţa faţă de cel mai apropiat punct vamal
(a se menţiona şi care)

45km, birou vamal Bălți

Distanţa faţă de cel mai apropiat spital
(a se menţiona şi care)

0,5 km SR Telenești

Distanţa faţă de zone locuite (a se menţiona şi care)

Amplasat în centrul or. Telenești

Alte distanţe
(gări, aeroporturi, etc.)

-

8

Destinaţia terenului conform Planului Urbanistic General
(ex. Parc industrial, zonă rezidenţială etc.)

Instituție ce prestează  servicii

9

Restricţii de urbanism impuse de Consiliul Local
(regim de înălţime etc.)

Nu se cunosc

10

Facilităţi din partea Primăriei

Nu sînt

11

Statut juridic
(cine este proprietar, terenul este încărcat de sarcini, litigii etc.)

Proprietate privată, Banca de economii f. Telenești

12

Modalităţi de achiziţie (ex. concesiune, închiriere, vînzare)

Vînzare

13

Preţ

vînzare-mp

2500 mii lei

închiriere-mp/lună,
(a se menţiona şi perioada de închiriere minimă şi maximă acceptată)

-

concesiune-mp/an,
(a se menţiona şi perioada de concesiune minimă şi maximă acceptată)

-

necesită cheltuieli pentru reparaţia curentă

Da - 50 mii lei

nu necesită cheltuieli

-

  POTENȚIAL: Centru de afaceri, orașul Telenești

No.

Denumire locaţie (completaţi căsuţa din dreapta)

POTENȚIAL: Centru de afaceri

1

Localizare

Or. Telenești, str. Renașterii 71, Clădirea administrativă Nr2 

2

Suprafața totală (ha)

0,058 ha

3

Căi de acces

La ce drumuri magistrale sau republicane este conectat

Acces la drum republican R14, magistral M14

Distanţa faţă de drumurile republicane şi /sau distanţa faţă de drumurile magistrale

R14 - 8 km,

M14 - 15 km

4

Tip de teren

1.     Teren abandonat, ocupat cu clădiri dezafectate sau alte structuri, teren poluat etc.)

Teren aferent cădirii administrative

2.     Teren liber de construcţii

-

3.     Clădiri (hale, clădiri cu destinaţie de birouri, alte clădiri)

Clădire cu destinație pentru birouri- 2 etaje; suprafața 1080 m.p.

5

Starea locaţiilor investiţionale (pentru categoriile 4.1 şi 4.3)

necesită reparaţie capitală

 Da

6

Utilităţi

Distanţa faţă de punctul de conexiune la energie electrică

Este  conectată

Distanţa faţă de punctul de conexiune la alimentare cu gaz

Este conectată

Distanţa faţă de punctul de conexiune la alimentare cu apa

Este conectată

Distanţa faţă de punctul de conexiune la canalizare

Este conectată

7

Poziţionare

Distanţa faţă de cel mai apropiat punct vamal
(a se menţiona şi care)

45 km, birou vamal Bălți

Distanţa faţă de cel mai apropiat spital
(a se menţiona şi care)

0,5 km SR Telenești

Distanţa faţă de zone locuite (a se menţiona şi care)

Amplasat în centrul Or.  Telenești

Alte distanţe
(gări, aeroporturi, etc.)

-

8

Destinaţia terenului conform Planului Urbanistic General
(ex. Parc industrial, zonă rezidenţială etc.)

Prestări servicii, zona administrativă

9

Restricţii de urbanism impuse de Consiliul Local
(regim de înălţime etc.)

Nu se cunosc

10

Facilităţi din partea Primăriei

 

11

Statut juridic
(cine este proprietar, terenul este încărcat de sarcini, litigii etc.)

APL, primăria Teleneşti,

12

Modalităţi de achiziţie (ex. concesiune, închiriere, vânzare)

Concesiune, PPP

13

Preţ

vânzare-mp

-

închiriere-mp/lună,
(a se menţiona şi perioada de închiriere minimă şi maximă acceptată)

-

concesiune-mp/an,
(a se menţiona şi perioada de concesiune minimă şi maximă acceptată)

15 - 30 ani, conform legii bugetului sau concursului de PPP

necesită cheltuieli pentru reparaţia curentă

Da - 3400 mii lei

nu necesită cheltuieli

-

Arrow Prev

              

            

Arrow Next