R-ul NISPORENI

  1 LOCAȚIE POTENȚIALĂ

1

Localizare
(satul/orașul) 

or. Nisporeni, str. Industrială (F/N)

2

Ce există:
teren / teren+clădire

Teren liber de construcții

3

Suprafața totală a terenului (ha)
Suprafața clădirilor

5,86 ha

4

La ce drumuri magistrale sau republicane este conectat și distanța față de acestea

R25 – 3 km

M1 – 22 km

5

Utilităţi
(distanța față de punctul de conexiune la...) 

energie electrică

250 m

alimentare cu gaz

100-150 m

alimentare cu apă

100 m, ø-100 apeduct orășănesc,

canalizare

pe teritoriu exista ø-400

6

Poziţionare

Distanţa faţă de cel mai apropiat punct vamal

Post Vamal Leușeni - 60 km

Distanţa faţă de cel mai apropiat  spital

Spitalul raional Nisporeni - 3 km

Distanţa faţă de zone locuite

50÷100m

Alte distanţe
(gări, aeroporturi etc.) 

Autogara Nisporeni - 3,5 km

Gara feroviară Ungheni - 45 km

Aeroport Internațional Chișinău - 88 km

7

Destinaţia terenului conform Planului Urbanistic General

Zona construcțiilor industriale

8

Statut juridic (cine este proprietar) 

Primăria or. Nisporeni

9

Modalităţi de achiziţie

Concesiune, închiriere, vînzare

AMPLASAREA PE HARTĂ (geoportal.md): https://goo.gl/gLh9CT

 

Arrow Prev

             

            

Arrow Next