R-ul ORHEI

  1 LOCAȚIE POTENȚIALĂ

1

Localizare
(satul/orașul) 

s. Step-Soci, rn. Orhei

2

Ce există: teren / teren+clădire

Teren + clădire

3

Suprafața totală a terenului (ha)
Suprafața clădirilor

1,2 ha
Clădire cu 2 nivele și demisol cu supr. de 1200 m2
 

4

La ce drumuri magistrale sau republicane este conectat și distanța față de acestea

Pe traseul Chișinău-Rezina
3 km de la Orhei
 

5

Starea clădirilor indicate în punctul precedent

Necesită reparație capitală

6

Utilităţi
(distanța față de punctul de conexiune la...) 

energie electrică

25 m

alimentare cu gaz

conectat

alimentare cu apă

33 m

canalizare

30 mm

7

Poziţionare

Distanţa faţă de cel mai apropiat punct vamal

3 km

Orhei

Distanţa faţă de cel mai apropiat  spital

4 km

ÎMSP Spitalul Raional Orhei

Distanţa faţă de zone locuite

Se afla în sat

Alte distanţe
(gări, aeroporturi etc.) 

Distanța pînă la gara feroviara Chișinău 52 km

Distanța pînă la aeroport Chișinău 66 km

8

Destinaţia terenului conform Planului Urbanistic General

Nu dispun de PUG

9

Statut juridic (cine este proprietar) 

Primăria Step-Soci

10

Modalităţi de achiziţie

Închiriere, concesiune

 

AMPLASAREA PE HARTĂ (geoportal.md): https://goo.gl/YAecJW

 

Arrow Prev

             

            

Arrow Next