R-ul REZINA

  3 LOCAȚII POTENȚIALE

1

Localizare
(satul/orașul) 

or. Rezina,
str. Șciusev 10

s. Mateuți,
rn. Rezina

s. Lalova,
rn. Rezina

2

Ce există:
teren / teren+clădire

teren + clădiri

teren cu construcție dezafectată

teren

3

Suprafața totală a terenului (ha)
Suprafața clădirilor

1,6 ha

9 ha
Supr. construcției: 1700 m2

2,3 ha

4

La ce drumuri magistrale/republicane este conectat și distanța față de acestea

R-13, 0,5 km

L 175, 0,5 km

L 165, 20 km

5

Starea clădirilor

necesită reparaţie capitală

necesită reparaţie capitală

-

6

Utilităţi
(distanța față de punctul de conexiune la...) 

energie electrică

0.2km

100m

200 m

alimentare cu gaz

0.2km

1 km

1200 m

alimentare cu apă

0.2 km

0,8 km

1200 m

canalizare

0.2km

Posibilitate de construcție a haznalei ermetizate

600 m

7

Poziţionare

Distanţa faţă de cel mai apropiat punct vamal

2 km

14 km

39 km

Distanţa faţă de cel mai apropiat  spital

0.5km

14 km

1 km

Distanţa faţă de zone locuite

0.2km

 1 km

 0,5 km

Alte distanţe
(gări, aeroporturi etc.) 

Gara 0.5km

 

 

8

Destinaţia terenului conform Planului Urbanistic General

Incubator de afaceri

Incubator de afaceri

Linie de prelucrare a fructelor și legumelor

9

Statut juridic (cine este proprietar) 

Primăria Rezina

Primăria Mateuți

Primăria Lalova

10

Modalităţi de achiziţie

concesiune, închiriere

Arendă, vînzare

inchiriere

 


AMPLASAREA PE HARTĂ (geoportal.md)

1)    Locația din Rezina: https://goo.gl/iLF5x4

2)    Locația din Mateuți: https://goo.gl/7343Sz

3)    Locația din Lalova: https://goo.gl/aLB7JT

 

Arrow Prev

             

            

Arrow Next