R-ul TELENEȘTI

  2 LOCAȚII POTENȚIALE

1

Localizare
(satul/orașul) 

or. Teleneşti, str. A. Donici 

or. Telenești, str. Renașterii 71,
Clădirea administrativă nr. 2 

2

Ce există:
teren / teren+clădire

Teren + clădire de 4 nivele
Potențial: Parc Industrial

Teren + clădire
Potențial: Centru de afaceri

3

Suprafața totală a terenului (ha)
Suprafața clădirilor

1,3 ha
2400 m2

0,058 ha
Clădire cu destinație pentru birouri - 2 etaje; 1080 m.p.

4

La ce drumuri magistrale sau republicane este conectat și distanța față de acestea

R14 – 8 km,
M14 – 15 km

R14 – 8 km,
M14 – 15 km

5

Starea clădirilor indicate în punctul precedent

Necesită finisarea construcției și  amenajarea teritoriului.
Necesită și cheltuieli pt reparația curentă 15 mil lei

Necesită cheltuieli pentru reparaţia capitală
Necesită și cheltuieli pt reparația curentă 3400 mii lei

6

Utilităţi
(distanța față de punctul de conexiune la...)

energie electrică

150 m

Este  conectată

alimentare cu gaz

250 m, presiune medie

Este conectată

alimentare cu apă

150 m, conexiune la rețeaua orășenească

Este conectată

canalizare

200 m, conexiune la rețeaua orășenească

Este conectată

7

Poziţionare

Distanţa faţă de cel mai apropiat punct vamal

45 km, birou vamal Bălți

45 km, birou vamal Bălți

Distanţa faţă de cel mai apropiat  spital

1 km, SR Telenești

0,5 km, SR Telenești

Distanţa faţă de zone locuite

La hotarul or. Telenești, 0,5 km

Amplasat în centrul or.  Telenești

8

Destinaţia terenului conform Planului Urbanistic General

Zonă industrială a orașului

Prestări servicii, zona administrativă

9

Statut juridic (cine este proprietar)

Primăria Telenești

Primăria Telenești

10

Modalităţi de achiziţie

Concesiune, PPP, vînzare

Închiriere

11

Preţ

vînzare-mp

2 mil. lei

-

închiriere-mp/lună

-

Minim - 30 ani; maxim - 50 ani

concesiune-mp/an,

15 ani minim, 50 ani maxim

15 – 30 ani, conform legii bugetului sau concursului de PPP

 


AMPLASAREA PE HARTĂ (geoportal.md)

1)    Locația nr. 1 din Telenești: https://goo.gl/A8hcZe

2)    Locația nr. 2 din Telenești: https://goo.gl/C58Gds

 

Arrow Prev

              

            

Arrow Next