Revitalizare urbană

Titlul proiectului:

Sprijinirea administrației publice din Republica Moldova în implementarea politicii regionale prin dezvoltarea urbană integrată și sustenabilă. Proiect nr. 309/2017/M3.

Sursa de finanțare:
Programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei - Polish Aid

Bugetul proiectului:
- aprox. 350 000 EURO pentru asistență tehnică;
- aprox. 150 000 EURO pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare locală în ariile urbane în 2017;
- aprox. 200 000 EURO pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare locală în ariile urbane în 2018.

Durata proiectului: 2017-2019

Coordonatorul proiectului:
Ministerul Investițiilor și Dezvoltării din Polonia reprezintă autoritatea administrativă publică centrală cu atribuții în domeniile: dezvoltarea regională; construcții; planificarea și dezvoltarea spațială; amenajarea teritoriului; gestionarea sistemului de implementare a fondurilor europene.

Coordonatorul proiectului: 

Grzegorz Pragert
Departamentul Programe de Asistență
Ministerul Investițiilor și Dezvoltării din Polonia
e-mail: Grzegorz.Pragert@miir.gov.pl
tel: (+48) 22 273 75 62

Parteneri: 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova   
- aprox. 15 orașe și municipii din Moldova: Bălți, Briceni, Cahul, Căușeni, Ceadîr-Lunga, Cimișlia, Comrat, Edineț, Ialoveni, Ocnița, Orhei, Soroca, Strășeni, Ungheni
- Agențiile de Dezvoltare Regională din Moldova
- Centrul de Informare pentru Autoritățile Locale/ Reprezentanța "Solidarity Fund PL în Moldova

Persoana de contact:
Anastasia Ștefanița
e-mail: anastasia.stefanita@centruinfo.org 
tel: (+373) 69757675

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea sistemului de implementare a politicii regionale în Moldova, care contribuie la creșterea coerenței sociale, economice și teritoriale a țării prin crearea unui sistem eficient de susținere a dezvoltării locale. Scopul proiectului este de a oferi instituțiilor competente din Moldova, la toate nivelurile de administrație, norme și metodologii poloneze și europene. În acest sens, va fi asigurat un suport cuprinzător de expertiză și de instruire în pregătirea și implementarea instrumentelor și proiectelor pilot, și anume în elaborarea de programe de regenerare urbană, sporirea competenței beneficiarilor în ceea ce privește planificarea activităților de regenerare.

Activitățile proiectului
Proiectul va fi implementat în perioada 2017-2019 și presupune 2 faze:
- Pentru 2017 și pînă la mijlocul anului 2018 se va implementa componenta strategică și de planificare, adică dezvoltarea principiilor sistemului de sprijin pentru regenerare (cadrul legal și juridic, instrumentele, mecanismele la nivel național, regional și local) și documentele de planificare la nivel urban;
- În anii 2018-2019, va fi faza de implementare, și anume pregătirea și implementarea proiectelor la nivel urban.
Ca rezultat principal al proiectului va fi un sistem funcțional pentru desfășurarea activităților de revitalizare, inclusiv finanțarea și implementarea proiectelor de revitalizare în orașele participante.

Sursa informației: centruinfo.org

 

Ghidul privind revitalizarea urbană pentru orașele din Republica Moldova

 

EVOLUȚIA PROIECTULUI:

Prin Suport Tehnic oferim asistență și sprijin orașelor și municipiilor din Republica Moldova în procesul de elaborare a Programelor de Revitalizare Urbană

Această activitate face parte din proiectul nr. 309/2017/M3: Sprijinirea administrației publice din Republica Moldova în implementarea politicii regionale prin dezvoltarea urbană integrată și sustenabilă, coordonat de Ministerul Investițiilor și Dezvoltării din Polonia.
Activitățile de suport tehnic includ susținerea Persoanelor Responsabile de Revitalizarea Urbană la nivel local, inclusiv prin facilitarea proceselor comunitare.

În anul 2018, am colaborat cu 10 orașe și municipii, care au elaborat și aprobat programele de revitalizare urbană: 
Program de revitalizare urbană Ungheni (Program de revitalizare urbană Ungheni - engleză)
Program de revitalizare urbană Căușeni,
Program de revitalizare urbană Cimișlia,
Program de revitalizare urbană Ocnița,
Program de revitalizare urbană Bălți,
Program de revitalizare urbană Edineț,
Program de revitalizare urbană Soroca (Program de revitalizare urbană Soroca - engleză)
Program de revitalizare urbană Ialoveni,
- Briceni,
- Orhei.

În 2019 colaborăm activ cu Agențiile de Dezvoltare Regională pentru a oferi suport în elaborarea Programelor de Revitalizare Urbană pentru 8 orașe (câte 2 orașe în fiecare regiune de dezvoltare):
- Nord: Drochia și Sângerei
- Centru: Rezina și Strășeni
- Sud: Cahul și Ștefan Vodă
- Găgăuzia: Ceadîr Lunga și Vulcănești
Orașele au fost selectate de către fiecare ADR la nivel de regiune în cadrul unui apel public, transparent și corect. 

Persoana de contact:
Anastasia Ștefanița
e-mail: anastasia.stefanita@centruinfo.org 
tel: (+373) 69757675

În anul 2018 echipa locală de implementare (facilitatori locali) a fost compusă din: Alexandru Munteanu (e-mail: aldru.munteanu@gmail.com; tel: (+373) 69520234); Maria Axenti (e-mail: marya.axenti@gmail.com; tel: (+373) 68220013); Ion Ungureanu (e-mail: ungureanuion.14@gmail.com; tel: (+373) 79557732); Constanța Dohotaru (e-mail: dkonstantza@gmail.com; tel: (+373) 78068453); Andrei Vatamaniuc (e-mail: anvatq@gmail.com; tel: (+373) 69309316).

Sursa informației: centruinfo.org

Fondul Granturilor Mici reprezintă un instrument de finanțare a proiectelor de dezvoltare locală, inclusiv inițiativele de revitalizare urbană în Republica Moldova. 

Donatorul principal al programului FGM este Programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei - Polish Aid.

În anul 2019 oferim co-finanțare pentru 8 proiecte de revitalizare urbană (din cadrul Programelor de Revitalizare Urbană aprobate la nivel local), în următoarele orașe și municipii: Ungheni, Soroca, Cimișlia, Ocnița, Bălți, Edineț, Căușeni, Ialoveni. Bugetul total al ediției 2019 este aprox. 250 000 EURO. 

Persoana de contact:
Anastasia Ștefanița
e-mail: anastasia.stefanita@centruinfo.org
tel: (+373) 69757675

Sursa informației: centruinfo.org